Auto van de zaak, of auto voor de zaak?

auto van de zaak

Auto van of voor de Zaak - CC2day

Stuur jij op fiscale prikkels?

Marianne heeft een winkel in vintage en brocante meubels. Zij belde mij een tijdje geleden op. “Ik ga een nieuwe auto kopen. Moet ik deze zakelijk of privé aanschaffen?”. Mijn antwoord was: “Heb je die nieuwe auto wel nodig?”. Want, als je een auto koopt als ondernemer, moet je je afvragen, of je de auto zakelijk of prive wilt rijden. Hoeveel kilometer rijd je zakelijk? En privé?

Om fiscaal voordeel te krijgen, moet je kosten maken

Veel ondernemers laten zich bij financiële vraagstukken leiden door fiscale prikkels. Maar om fiscaal voordeel te behalen, moeten eerst kosten worden maken. En dat kan haaks staan op een gezonde bedrijfsvoering waar geldt dat je niet kosten moet maken om kosten te maken! Iedere euro die je niet uitgeeft, hoef je ook niet terug te verdienen. Bij uitgaven moet je altijd de vraag stellen of je het echt nodig hebt, met andere woorden, zijn de baten/voordelen hoger dat de kosten.

Dit geldt ook bij de keuze van een auto van de zaak. In een vorige blog gaf ik al aan dat de keuze van een auto van de zaak maatwerk is. De vragen die je daarbij moet stellen zijn:

  1. Aan welke voorwaarden met de auto voldoen?
  2. Is er sprake van een financieringsbehoefte?
  3. Wat zijn de fiscale mogelijkheden voor jou als ondernemer?

Deze drie vragen ga ik hier verder uitdiepen.

auto van de zaak

Auto van de zaak: Maak de juiste afweging

1. Welke auto wordt het?

De eerste vraag die moet worden gesteld is of er een vervoersbehoefte aanwezig is. Als je niet vaak een auto nodig heb, kan het voordeliger zijn om een auto tijdelijk te huren. Heb je regelmatig vervoer nodig, kan een auto van de zaak aantrekkelijk zijn.

Welke auto het uiteindelijk wordt, is afhankelijk van hetgeen waarvoor je de auto gaat gebruiken. Heb je veel laadruimte nodig, valt de keuze al snel op een bedrijfsbus/bestelauto. Leg je grote afstanden af, is een diesel voordeliger, bij kortere afstanden een plugin hybride of zelfs een volledig elektrisch aangedreven voertuig. Kortom, de belangrijkste vraag is welke auto bij jou(w onderneming) past. Per slot van rekening betaal je het grootste gedeelte van de auto toch zelf.

2. Financieringsbehoefte

De aanschaf van een auto heeft een behoorlijke impact op je liquiditeit. Heb je voldoende financiële buffer, kan bij aanschaf uit eigen middelen bij de dealer een korting worden bedongen, die anders naar de leasemaatschappij zou gaan. Daarnaast bespaar je uiteraard de financieringskosten. Het is wel belangrijk dat je genoeg reserves overhoudt voor je (toekomstige) ondernemingsactiviteiten.

Kies je wel voor een leaseconstructie, dan is het raadzaam om meerdere offertes op te vragen bij de diverse maatschappijen. Houd daarbij rekening dat je financiële cijfers moet kunnen overhandigen in de vorm van jaarrekeningen, aangiften Inkomstenbelasting en eventueel prognose voor de komende jaren. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Financieringsbehoefte

Wat is de financieringsbehoefte?

3. Fiscale mogelijkheden

Heb je je wensen en financieringsbehoefte in kaart gebracht, kan vervolgens worden gekeken welke fiscale mogelijkheden er gelden.

De media hebben het continu over bijtelling. Bijtelling vindt plaats binnen de Inkomstenbelasting. Ben je in loondienst, ook als directeur binnen je eigen BV, vindt bijtelling plaats via de loonheffing. Om geen privébijtelling te krijgen, moet via een gesloten kilometeradministratie worden aangetoond dat er minder dan 500 kilometer per jaar privé wordt gereden in de auto van de zaak.

Auto’s met een CO2 uitstoot van 50g/km en minder

Voor 2016 geldt nog een bijtelling van 15% voor auto’s met een CO2 uitstoot van 50g/km en minder. Het kan daarom voordelig zijn om nog voor 1 januari 2017 zo’n milieuvriendelijke auto (lees: plugin hybrid) aan te schaffen. Alleen dan geniet je nog de komende 60 maanden van de lagere bijtelling. Maar let op, de voorraden zijn beperkt. Investeer je als ondernemer na 1 januari in dezelfde auto, geldt ook voor deze auto een bijtelling van 22%!

Bestelauto / Bedrijfsbus

Een bestelauto/bedrijfsbus met afgesloten laadruimte heeft meestal een ‘grijs kenteken’. Voordeel hiervan is dat je geen BPM verschuldigd bent. Bovendien heb je recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, een belastingaftrek van 28% van de aanschafwaarde exclusief BTW van het voertuig. Gebruik je de bestelauto daarnaast ook voor privédoeleinden, geldt ook hier een bijtelling welke kan oplopen tot 25%!

Elektrische auto

Valt de keuze op een volledig elektrisch aangedreven auto (een zogenaamde nulemissie auto), geldt een bijtelling van 4%, ook voor 2017.

BTW correctie

Naast de bijtelling in de Inkomsten- en Loonbelasting vindt er, bij een privégebruik van meer dan 500 kilometer per jaar, een BTW correctie plaats. Maak je gebruik van de forfaitaire regeling bedraagt deze bedraagt 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (vanaf 6e gebruiksjaar 1,5%).

Er is ook de wettelijke regeling, waarbij correctie plaatsvindt op basis van werkelijk privégebruik ten opzichte van totaal aantal afgelegde kilometers, vermenigvuldigd met de gemaakte uitgaven. De gemaakte uitgaven bestaan uit 20% van de voorheffing BTW die gold bij aankoop van de auto en de BTW voorheffing genoten op de auto in het betreffende fiscale jaar.

 

Marco Packbier

Mijn advies: Stel het economisch belang voor op het fiscale aspect

De keuze van een auto van de zaak moet een weloverwogen keuze zijn, waarbij je je niet alleen moet laten leiden door fiscale prikkels. Belangrijker is de vraag in hoeverre de auto past bij jouw ondernemingsactiviteiten en natuurlijk financiële plaatje. Ik kan je helpen bij het maken van die keuze. Zo blijf jij ‘in control’.

 

Heb je vragen over de auto van de zaak? Voel je vrij om ze aan mij te stellen.

Comments are closed.