2 augustus 2016

Hoe ga je jouw oudedagsvoorziening opbouwen?

Opbouwmogelijkheid pensioen in eigen beheer komt te vervallen. Wat zijn de alternatieven? Er is recent een voorstel gedaan om de pensioenopbouw in eigen beheer niet langer meer te faciliteren. Met ingang van 1 januari 2017 wordt het voor directeur grootaandeelhouders (hierna: […]