BTW correctie auto van de zaak

Correctie privégebruik auto van de zaak

 

Als er wordt gesproken over de auto van de zaak, gaat het meestal over de privébijtelling binnen de Inkomstenbelasting. Deze bijtelling vindt plaats wanneer het privégebruik meer dan 500 kilometer per jaar bedraagt. Voor de jaren 2018 tot en met 2020 geldt een percentage van 22% van de cataloguswaarde. Voor volledig elektrisch aangedreven auto’s en auto’s die op waterstof rijden, geldt een percentage van 4% van de cataloguswaarde. Kanttekening daarbij is dat vanaf 1 januari 2019 voor gewone elektrische auto’s het lage tarief van 4% geldt tot en met € 50.000. Over het meerdere deel van de cataloguswaarde wordt vanaf dat moment 22% bijgeteld, in de volksmond ‘Tesla-tax’ genoemd.

 

BTW

Maar ook de btw kent een correctie voor privégebruik auto van de zaak! Staat een auto privé ter beschikking voor de ondernemer, directeur-grootaandeelhouder (dga) of personeelslid, moet er een correctie plaatsvinden. Dit gebeurt in het laatste tijdvak van het jaar, te weten de btw-aangifte over december of het vierde kwartaal.

 

Twee manieren

De btw-correctie kan worden bepaald op basis van het werkelijk privégebruik of met behulp van de forfaitaire regeling.

 

Werkelijk gebruik

Hiervoor moet een sluitende kilometeradministratie worden bijgehouden. Privécorrectie vindt jaarlijks plaats op basis van de verhouding van het aantal zakelijk gereden kilometers ten opzichte van het totaal aantal gereden kilometers, vermenigvuldigt met de in aftrek genomen btw aangaande de auto. Let op: In tegenstelling tot de Inkomstenbelasting wordt bij de btw woon-werkverkeer aangemerkt als privékilometers! Voor het bepalen van de in aftrek genomen btw moet niet alleen rekening worden genomen met de btw betaald over brandstofkosten, onderhoud, parkeren, etc, maar in de eerste vijf jaar ook met 20% van de voorheffing bij aanschaf van de auto.

 

rekenvoorbeeld

Gedurende het jaar is € 1.500 btw in aftrek genomen inzake onderhoud en brandstofkosten. Bij aanschaf van de auto is € 8.000 aan btw teruggevorderd. Er is 20.000 kilometer met de auto gereden, waarvan 10.000 privé.

De correctie wordt als volgt berekend: (10.000/20.000) x € ((8.000/5) + 1.500) = € 1.550. Dit bedrag moet bij vraag 1d van de btw-aangifte worden vermeldt. Let op: Hoe meer privékilometers, hoe hoger de bijtelling zal zijn.

 

Forfaitaire regeling

Wordt er geen kilometeradministratie bijgehouden, dan rest alleen de forfaitaire regeling. Hierbij wordt de verschuldigde btw over het privégebruik bepaald op basis van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto in kwestie. Na het vijfde gebruiksjaar van de auto door de onderneming, wordt uitgegaan van 1,5% van de cataloguswaarde van de auto. Dit percentage geldt ook wanneer bij de aanschaf van de auto geen btw in aftrek is genomen, bijvoorbeeld bij aankoop van een auto van een particulier (marge-auto).

 

rekenvoorbeeld

De cataloguswaarde van auto bedraagt € 53.000 inclusief btw.

Er is € 8.000 aan btw in aftrek genomen bij de aanschaf van de auto. De correctie die bij vraag 1d van de btw-aangifte moet worden aangegeven, wordt als volgt berekend:

2,7% x € 53.000 = € 1.431.

Is bij de aanschaf van de auto geen btw in aftrek genomen, bedraagt de btw-bijtelling:

1,5% x € 53.000 = € 795.

In beide gevallen wordt de correctie niet beïnvloed door het aantal gereden privékilometers.

 

Samenvattend

De ondernemer kan bij het bepalen van de btw-correctie auto van de zaak, elk jaar opnieuw kiezen tussen het werkelijk privégebruik of de forfaitaire regeling. Daarbij mag hij of zij de meest gunstige optie kiezen. Voorwaarde voor de bijtelling op basis van werkelijk privégebruik is dat er een gesloten kilometeradministratie aanwezig moet zijn. Ontbreekt deze, is alleen de forfaitaire regeling mogelijk. Het kan daarom raadzaam zijn om ten allen tijde een kilometeradministratie bij te houden.

Comments are closed.