De rekening-courant als inkomensbron?

De rekening-courant als pinpas van de DGA

Cash withdrawal. Euro banknotes in ATM

Het is verleidelijk om als directeur-grootaandeelhouder (DGA), naast het salaris af en toe wat extra’s uit de eigen BV op te nemen. Zo iets gebeurd in een rekening-courant en is in feite een lening. En zo lang die extra opnames op bescheiden schaal gebeuren, en het geld op een bepaald moment ook weer terugkomt in de BV, is dat helemaal geen probleem.
Het is wel een probleem het als het regelmatig gebeurt, waarbij het niet de bedoeling is om dit nog een keer terug te betalen.

Wat zegt de fiscus hierover?

Het standpunt van de fiscus is dat als aannemelijk is dat de gelden het vermogen definitief de BV hebben verlaten, er sprake is van een zogenaamde uitdeling, of dividenduitkering. En uiteraard moet er dan dividendbelasting worden afgedragen, dan wel aanmerkelijk belangheffing in de inkomstenbelasting (box 2) worden betaald. Of misschien wel als loon wordt gezien.
De fiscus moet wel aan kunnen tonen dat de gelden daadwerkelijk niet meer terug worden, of kunnen worden betaald. En zowel de BV als de DGA moeten zich van deze bevoordeling aan de DGA bewust zijn.

Hoe kan de fiscus dit dan aantonen?

Lening-overeenkomst

Als er geen lening overeenkomst tussen de DGA en de BV is gesloten, heeft de fiscus al een handvat. Immers bij hogere onttrekkingen, en dus hogere rekening-courantschuld van de DGA, moeten er zakelijke overwegingen aan ten grond liggen, die schriftelijk moeten worden vastgelegd. Zakelijk wil zeggen, dat er zekerheden worden afgegeven, een rente wordt afgesproken, en dat er een aflossingsplan ligt.
Maar ook, als er wel een lening-overeenkomst is, maar de DGA in privé beschikt (nu en in de toekomst) over onvoldoende middelen om deze lening terug te kunnen betalen, is het voor de fiscus aannemelijk dat de gelden het vermogen van de BV definitief hebben verlaten.

Oplopende rekening-courantposities

Bij jaarlijks oplopende rekening-courantschulden van de DGA lijkt het er op dat dit een aanvulling op het reguliere salaris is. Immers het komt regelmatig voor dat de DGA naast zijn salaris privézaken betaalt via de BV.
Recent is zelfs een uitspraak door de Hoge Raad gedaan met betrekking tot een zaak waar de levenspartner van de DGA zichzelf verrijkte (HR 10 nov. 2017 16/06007). In dit geval was deze levenspartner van de DGA, bestuurder in de BV, die naast zijn regulier salaris luxe-uitgaven deed en zijn privé-hypotheek betaalde van uit de BV.  Ook al was de levenspartner zelf geen DGA, de DGA was zich bewust van de uitdelingen, en werden daarmee aan de DGA toegerekend.

Wat zijn de risico’s?

Als er door de fiscus kan worden aangetoond dat er stelselmatig extra gelden uit de BV worden onttrokken, waarbij het bewust niet de bedoeling is dat deze terugbetaald worden, zal de fiscus de misgelopen inkomstenbelasting gaan navorderen. De verschuldigde inkomstenbelasting is 25%.
Daarnaast kan de fiscus een boete opleggen. Een vergrijpboete van 50% is niet ondenkbaar, als de DGA zich bewust was van het feit dat hij of zij zich extra geld toekende, waarvan hij een aangifte zou moeten doen.

Kunnen navorderingen en boetes worden voorkomen?

Als jij als DGA niet uitkomt met je salaris voor privébestedingen, dan moet je bekijken of het salaris verhoogd kan worden. Fiscaal kan het echter interessant zijn om jaarlijks een aangifte te doen van een dividenduitkering, om daarmee de rekening-courantschuld in ieder geval niet te laten oplopen. Als dit niet toelaatbaar is, is het misschien toch zaak om je privébestedingen eens grondig te bekijken.

Bij grote investeringen, zoals bijvoorbeeld een woning, is het aan te raden om daarvoor een aparte lening-overeenkomst op te stellen, met daarbij zakelijke voorwaarden.

In veel gevallen kan leed worden voorkomen door een juiste lening-overeenkomst. Een standaard lening-overeenkomst voldoet in de meeste gevallen niet. En bijna goed is nog altijd fout. Het advies is dus om deze eenmalig door een deskundige te laten opstellen.

Wij stellen een overeenkomst graag voor u op, en helpen u met de afbouw rekening-courant.
In onze dienstverlening monitoren wij dit soort zaken, en wijzen wij onze klanten op de kansen en risico’s.

Meer weten ? Neem contact met ons op.

Comments are closed.