Suppletie van BTW, doe het tijdig

Wat gebeurt er als bij het opstellen van de jaarrekening verschillen in de BTW blijken te zijn ?

Balansschuld of – vordering

Na afloop van het jaar worden er jaarstukken opgesteld. Dan worden er ook nog diverse aansluitingen en controles gedaan. Zoals onder andere een herrekening van de verschuldigde BTW.  Als een verschil in de BTW over het betreffende boekjaar wordt geconstateerd, kan dat een schuld of een vordering zijn, dan wordt dit op de balans gezet.

Wat gebeurt er met dit verschil in BTW?

Op grond van de Wet Omzetbelasting is de ondernemer verplicht, indien het verschil een te betalen BTW is, om een suppletie-aangifte hiervan te doen (Artikel 15 Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting).
Deze suppletie aangifte dient, in ieder geval na 1-1-2018, elektronisch te gebeuren.
Bij kleinere suppleties, en dat is tot € 1.000, mag je in beginsel het verschil aangeven in het eerste volgende aangiftetijdvak. Dit kan dus voor zowel te betalen BTW, als te ontvangen BTW.

Boete over een BTW schuld

Als een suppletie-aangifte tijdig wordt ingediend, dan is er sprake van een vrijwillige verbetering.
Bij een vrijwillige verbetering kan hooguit een verzuimboete worden opgelegd wegens te laat betalen. En als de suppletie aangifte minder is dan € 20.000 of 10% van de totale BTW over het betreffende tijdvak, is helemaal geen boete verschuldigd.
Maar als de fiscus u op het spoor komt, doordat zij gericht vragen gaat stellen, dan is er geen sprake meer van een vrijwillige verbetering. De fiscus kan dan stellen dat er bewust geen suppletie-aangifte aangifte BTW is gedaan. Zij kan dan een vergrijpboete opleggen die maximaal 100% van de niet of niet tijdige betaalde omzetbelasting kan zijn.

De hoogte van de boete

Een verzuimboete kan opgelegd worden bij een te late betaling, of een te late aangifte. De boete is  5%, met een maximale hoogte van € 5.278.
De vergrijpboete wordt opgelegd als er sprake is van grove schuld of van opzet. De ondernemer moet zich er van bewust zijn dat hij geen of niet volledig aangifte deed.  De fiscus moet dit dan wel aantonen. De boete kan maximaal 100% van de niet of niet tijdige betaalde omzetbelasting zijn.
Een en ander heeft ook te maken in welke positie u zich bevind. Doet u bijvoorbeeld en administratie en de aangiften omzetbelasting zelf, dan wordt daar anders naar gekeken als bijvoorbeeld uw administratiekantoor of accountant dit doet.
De ondernemer daarnaast zelf kan door het (voorlopig) niet indienen van suppletie-aangifte zijn liquiditeiten sturen.

In een recente uitspraak van de Rechtbank (Den Haag 17/4131) was er sprake van een BV en een DGA/bestuurder. De DGA (directeur-grootaandeelhouder) had bewust “verzuimd” suppletie-aangiften in te dienen. De fiscus had hier naast een vergrijpboete aan de BV ook een vergrijpboete aan de DGA opgelegd. De reden was dat de DGA enig bestuurder was en zelf de aangiften omzetbelasting opstelde.

Moet u de boete accepteren?

In veel gevallen kunt u niet om de boete heen. In het geval van een vergrijpboete moet de fiscus de opzet of grove schuld aantonen.
Maar daarnaast hebt u de mogelijkheid om ertegen bezwaar aan te tekenen, en eventueel verzachtende omstandigheden aan te voren. De boete kan dan gematigd worden.

Conclusie

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Het advies is dan ook om actie te ondernemen voordat de fiscus u op het spoor is, en de suppletie-aangifte in te dienen zodra deze bekend is.
Immers op het moment dat een aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ingediend wordt is het verschil in af te dragen omzetbelasting bekend.

Wij helpen u graag om boetes te voorkomen, of bezwaar ertegen te maken.

Comments are closed.