Advies voor optimale grip en weerbaarheid

Marco Packbier - cc2day.nl

Marco Packbier - cc2day.nl

3 vragen aan Marco Packbier

Binnen Company in Control today is drs. Marco Packbier de persoon die jou scherp op je kosten en weerbaar bij tegenwind houdt. Hij noemt zichzelf financiële huisarts. In dit artikel geeft hij antwoorden op de vragen die content marketeer Rudy Godding hem stelde. Over investeren in jezelf, jouw administratie voor je laten werken en de ideale sparring partner zijn voor ondernemers.

Marco Packbier

Marco Packbier

Je hebt het over investeren in jezelf, als je kiest voor cc2day; kun je dat uitleggen?

Je runt je onderneming vanuit je eigen visie en expertise. Daarmee kan je je onderscheiden van je concurrenten. Je concentreert je op je eigen kwaliteiten. Focus. Bij zaken die belangrijk zijn voor jouw onderneming, maar niet tot jouw eigen vakgebied behoren, moet je de afweging maken om deze zelf te doen of om deze uit te besteden.

Wij spelen een actieve rol. Wij geven advies op het gebied van financiële administratie en fiscale planning. Wanneer jij dat wilt nemen wij de administratieve en fiscale werkzaamheden uit jouw handen. Je krijgt meer ruimte om in plaats van in jouw onderneming, aan jouw onderneming te werken. Hierdoor groeit zowel jouw onderneming als jij als ondernemer, een investering in jullie beiden.

Marco Packbier

Hoe kun je als ondernemer jouw administratie voor jou laten werken?

Als ondernemer heb je te maken met omzetbelasting, inkomstenbelasting en eventueel loonbelasting en/of vennootschapsbelasting. De financiële administratie vormt hiervoor de basis. Je bent daarom als ondernemer verplicht om een financiële administratie bij te houden. Je legt daarbij in feite het verleden vast. De administratie vormt een kostenpost voor je onderneming.

Door juist actief bezig te zijn met de financiële administratie en deze te zien als een continu proces, kan je ervoor zorgen dat de financiële administratie in plaats van een kostenpost, een investering wordt. Continu inzicht in je financiële positie geeft de mogelijk om door middel van prognoses toekomstige risico’s te herkennen en te beperken of zelfs weg te nemen. Wij kunnen jouw daarbij helpen door op basis van de financiële administratie, kwartaalcijfers op te stellen. Hierdoor behoudt jij grip op je onderneming.

administratie

Laat administratie voor jou werken!

Wat maakt jouw de ideale sparring partner voor een ondernemer?

Ondernemen is investeren in jezelf. Groei jij als persoon, groeit jouw onderneming mee. Voor persoonlijke groei is het belangrijk dat je over enige zelfreflectie beschikt. Blijf daarbij kritisch op jezelf. Per slot van rekening zijn je klanten dat ook op jou.

Van je adviseur mag je verwachten dat hij jou ondersteunt in je persoonlijke groei.

Deze ondersteuning biedt Company in Control today jou door niet alleen kritisch om te gaan met jouw financiële en fiscale planning, maar juist de ondernemer als persoon centraal te stellen. Wij zijn niet bang om je de spreekwoordelijke spiegel voor te houden en geven continu feedback. Hierdoor wordt voor de ondernemer de zelfreflectie eenvoudiger.

Wil jij persoonlijke kennismaken met Marco en zijn collega’s? Neem dan hier contact op.

Comments are closed.