Auto van de zaak is na vijf jaar niet meer interessant

auto van de zaak

Tips voor zakelijke autorijders.

Je auto wordt te duur

 

Je auto van de zaak is vijf jaar oud. Wat dan? Vanaf 1 januari 2017 geldt er een privé bijtelling van 22% voor de auto van de zaak, als het privégebruik meer dan 500 kilometer per jaar bedraagt. Uitzondering hierop geldt voor volledig elektrisch aangedreven auto’s en auto’s op waterstof (CO2 uitstoot = 0 gram per kilometer). De bijtelling geldt in beginsel voor vijf jaar na tenaamstelling.

 

Welke bijtelling geldt voor jou?

In een eerdere blog schreef ik over de fiscale voordelen voor auto’s met een CO2-uitstoot van minder dan 50 gram per kilometer, veelal de plugin hybrid. Als de auto voor 1 januari op kenteken is gezet, geldt er voor vijf jaar na tenaamstelling een bijtelling van 15%. Heeft de tenaamstelling plaatsgevonden in december 2015 profiteer je tot 1 januari 2020 zelfs van een bijtelling van 7%!

Het kan daarom nog steeds zakelijk voordelig zijn een gebruikte plugin hybrid aan te schaffen.

 

auto van de zaak

Wat doe als je zakelijke auto 5 jaar oud is?

 

Maar wat na 5 jaar?

Is de termijn van 5 jaar verstreken, gaat vanaf dat moment het dan geldende bijtellingspercentage voor de auto in kwestie gelden. Heb jij bijvoorbeeld een plugin hybrid die op 1 november 2015 op kenteken is gezet, dan krijg jij vanaf 1 december 2020 te maken met een bijtelling van 22%! Hierbij ga ik ervan uit dat het huidige bijtellingspercentage tegen die tijd nog steeds geldt.

 

Heb jij een VoF of éénmanszaak?

De gevolgen voor jou als ondernemer zijn afhankelijk van de vraag of jij als ondernemer economisch eigenaar bent van de auto.

De auto is geen economisch eigendom

Is er sprake van operational lease, ben jij als ondernemer niet de economisch eigenaar van het voertuig. Je huurt in principe de auto van de leasemaatschappij. Bij zo’n leasecontract is meestal sprake van een looptijd van vijf jaar of minder. Na deze periode gaat de auto ‘terug’ naar de leasemaatschappij.

Besluit jij als ondernemer de auto alsnog over te nemen van de leasemaatschappij, dan is er sprake van een nieuwe situatie. Je kan op dat moment kiezen om de auto zakelijk of privé te rijden, waarbij je in het laatste geval de zakelijk gereden kilometers te vergoeden tegen € 0,19 per kilometer. Kies jij voor zakelijk gebruik, is het dan geldende bijtellingspercentage van toepassing.

Aangezien de auto al enige jaren in gebruik is, is het in de meeste gevallen aantrekkelijk om de auto privé te rijden.

lease auto

Auto van de zaak kent financiële gevolgen voor de ondernemer met een VoF of éénmanszaak.

 

De auto is economisch eigendom

Loop jij als ondernemer het risico van waardevermindering van de auto, ben jij de economisch eigenaar. Het mag duidelijk zijn dat als jij de auto met geld van de onderneming hebt gekocht, jij de economisch eigenaar bent van de auto.

Maar ook bij financial lease of een andere leningsvorm krijg jij de waardevermindering voor je kiezen en ben jij, als ondernemer, vanuit deze optiek de eigenaar van het voertuig.

Wegvallen van afschrijving

Na vijf jaar kan je als ondernemer worden geconfronteerd met een hogere bijtelling, zeker in het geval van een plugin hybrid met lage bijtelling. Daarnaast is na vijf jaar de restwaarde van de auto van de zaak bereikt en vindt er geen afschrijving meer plaats.

Wegvallen van financieringslasten

Ook vallen, als er sprake is van financial lease, rentebetalingen weg, aangezien de meeste financial lease contracten een looptijd hanteren van maximaal vijf jaar. Wat overblijft zijn kosten aan brandstof, onderhoud en reparatie, motorrijtuigenbelasting en assurantie.

Bijtelling hoger dan werkelijke kosten

Uitgaande van een bijtellingspercentage van 22%, zal de bijtelling in de meeste gevallen hoger zijn dan de werkelijke (zakelijke) autokosten. In dat geval zal de bijtelling voor de IB-ondernemer nooit meer bedragen dan de werkelijke autokosten.

De auto is fiscaal gezien niet meer aantrekkelijk, doordat je geen kostenaftrek hebt binnen je onderneming, maar je moet wel Inkomstenbelasting betalen over het privégebruik. Daarnaast mag je geen zakelijk gereden kilometers vergoeden.

 

auto van de zaak - cc2day

Pas op!

Auto naar privé ‘halen’? Eens gekozen blijft gekozen

Heb jij binnen je éénmanszaak of Vof de auto aangemerkt als auto van de zaak, dan blijft de auto ook auto van de zaak. Met andere woorden, je kan de auto niet zonder meer overhevelen naar privé, door deze op papier aan jezelf te verkopen. Jij bent namelijk de onderneming. Wil jij dat de betreffende auto niet meer als bedrijfsmiddel wordt gezien, moet jij deze aan een derde verkopen.

Wanneer kan de auto wel naar privé?

Op bovenstaande geldt een tweetal uitzonderingen.

  1. Wijziging fiscale wetgeving omtrent de auto van de zaak, bijvoorbeeld wijziging bijtellingstarieven. Let op: Het opnieuw bepalen van het bijtellingstarief na vijf jaar is geen wetswijziging! Deze tariefswijziging ligt namelijk al vast in de wet.
  2. Wijziging feitelijk gebruik. Om een auto als zakelijk te kunnen aanmerken, moet deze auto voor minimaal 10% zakelijk worden gereden. Onder de zakelijke kilometers valt binnen de Loonheffing en Inkomstenbelasting, naast de ritten naar klanten, ook het woon-werk verkeer. Wordt de auto minder dan 10% zakelijk gebruikt, dan is er geen sprake van keuzevermogen en wordt de auto als privé gezien!

 

Meer weten?

Sta je voor de keuze voor de aanschaf van een auto van of voor de zaak, of heb je te maken met wijzigingen in je vervoerswensen binnen je onderneming? Juist dan is het belangrijk om te kijken naar zowel je huidige als je toekomstige ondernemingssituatie. Het vereist maatwerk waarbij ik je kan helpen. Zo blijf jij ‘in control’.

 

Heb je vragen over de auto van de zaak? Voel je vrij om ze aan mij te stellen.

Comments are closed.