Omgaan met cash in je onderneming

financieel weerbaar cc2day

Zorg dat je financieel weerbaar bent!

Ben jij financieel weerbaar tegen onverwachte omstandigheden?

Ondernemen vergt niet alleen inzet van arbeid, maar ook van geld, de zogenaamde liquide middelen. Zo heb je voor investeringen en inkopen geld nodig. Maar er is sprake van een verschil tussen je winst en je liquiditeit (met andere woorden je cash). Vreemd genoeg wordt er altijd gesproken over resultaat, met andere woorden je winst. Ook de Belastingdienst gaat bij het bepalen van de te betalen belasting uit van het winstbegrip. En laat nu de liquiditeit voor jou als ondernemer belangrijker zijn, want met cash run je je onderneming.

Wat is nou winst?

Winst is geen geld. Bij het berekenen van de winst wordt niet gekeken naar inkomsten en uitgaven, maar naar opbrengsten en kosten. Zo kan het zijn dat bepaalde kosten niet tot uitgaven leiden, denk hieraan aan afschrijvingen. De uitgaven hebben namelijk al plaatsgevonden bij de investering. Een ander voorbeeld zijn de crediteuren. Op het moment dat de inkoopfactuur in de financiële administratie wordt verwerkt (kosten), hoeft er nog geen sprake te zijn van een betaling (uitgaven). Ook zijn er opbrengsten die (nog) geen inkomsten zijn.

Een veel voorkomend voorbeeld hiervan zijn je debiteuren. Op het moment dat je een factuur heb verstuurd, is er sprake van een opbrengst, terwijl je het geld nog van je klant moet ontvangen. Winst is een boekhoudkundig begrip, wat een indicatie geeft van de performance van jouw onderneming. Wat echt telt, is geld. Wat blijft er elke maand over?

Je liquiditeit bepaalt jouw voortbestaan

Om inzicht te krijgen in zowel je financiële als fiscale positie is het voeren van een administratie van essentieel belang. Hierdoor verkrijg je als ondernemer inzicht in zowel je debiteuren- als je crediteuren-positie. Je banksaldo vormt een aardige indicatie voor je liquiditeitspositie. Maar het saldo houdt geen rekening met verplichtingen en vorderingen op korte en lange termijn.

Immers, je wilt ook de komende jaren voldoende geld in kas hebben. Een buffer zorgt ervoor, dat je weerbaar bent in mindere tijden. Het zorgt voor rust en geeft jou als ondernemer meer mogelijkheden voor groei en ontwikkeling.

Hoe zorg je voor financiële weerbaarheid?

Om financieel weerbaar te zijn, geef ik jou 5 tips. Ik praat hierbij niet over jouw winst, niet over jouw winst- en verliesrekening, niet jouw balans. Ik heb het over praktische zaken, die het fundament vormen van de continuïteit van jou zelf en jouw onderneming.

  1. Begin met een overzicht:
    – Wat komt er aan geld binnen per maand?
    – En hoeveel heb je over, na het betalen van jouw rekeningen?
  2. Wat heb je nodig? Breng periodiek jouw prive en zakelijke uitgaven in kaart.
  3. Beperk je tot wat je nodig hebt: pas jouw consumptie aan aan de mogelijkheden die jouw onderneming je biedt. Ben bereid om je flexibel op te stellen.
  4. Splits prive en zaak, in uitgaven en zeker ook in administratie. Zorg voor aparte bankrekeningen.
  5. Boek maandelijks een vast bedrag over, alsof je in loondienst bent. Dit bedrag bepaal je op basis van punt 1 t/m 3.

Doe dit niet eenmalig, maar minimaal elk kwartaal. Zo maak je een praktische liquiditeitsbegroting. En laat je bijstaan door een adviseur, die met jou meedenkt. Spreek dus vaker af met jouw adviseur, dan eens per jaar. Je kunt alleen controle houden, door tijdig en verstandig bij te sturen.

Heb je hier nog vragen over?

Ik kan jou als ondernemer helpen bij het inzichtelijk maken van je liquiditeitspositie, zodat zowel de onderneming als de ondernemer (dus jij) kan groeien en dat je antwoord kan geven op de vraag hoe financieel weerbaar jij bent. Ik ben benieuwd, hoe jij dit als ondernemer oppakt.

Comments are closed.