Ondernemersaftrek en het urencriterium als voorwaarde.

Wat is het belang, welke tijd tel je mee?

Zodra je de eerste ideeën van een eigen onderneming gaat uitwerken en je gaat oriënteren op de haalbaarheid (marktvraag/productbeschrijving/prijsstelling/marketing etc.) is het ook handig te weten welke fiscale regels je kunnen ondersteunen. Niet alleen tijdens de opstartfase zelf, maar ook gedurende de rit. Een deel van die fiscale ondersteuningen die voor jou van belang kunnen zijn wordt ook wel ondernemersaftrek genoemd.

Wat is de ondernemersaftrek?

De ondernemers aftrek is een verzameling van aftrekposten die specifiek gelden voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen. Het betreft de volgende faciliteiten:

 1. Zelfstandigenaftrek;
 2. Startersaftrek;
 3. Meewerkaftrek;
 4. Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
 5. De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
 6. De stakingsaftrek.

Wat zijn de voorwaarden voor ondernemersaftrek?

De voorwaarden om voor een ondernemersaftrek in aanmerking te komen is dat je
1) ondernemer bent en;
2) aan het urencriterium voldoet. Voor de onderdelen 1 t/m 5 geldt het urencriterium als voorwaarde om in aanmerking te kunnen voor de aftrek. Voor de stakingsaftrek geld deze eis dan weer niet. Onze aandacht gaat nu uit naar het urencriterium.

Het urencriterium

Om in een kalenderjaar aanspraak te kunnen maken op ondernemersaftrek heeft de wetgever als voorwaarde gesteld dat je moet voldoen aan het urencriterium. Hoe je aan dat urencriterium kan voldoen staat er ook. Het gaat erom dat je 1.225 werkzame uren per jaar (gemiddeld 25 uren per week) besteed aan je onderneming(en). Dat lijkt veel, maar valt eigenlijk wel mee. Voor bepaalde groepen geldt er een versoepeling.

 Versoepelde voorwaarden

 1. voor startende ondernemers
  Was je in de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer omdat je bijvoorbeeld nog in loondienst was, dan heb je aan de voorwaarde voldaan en kom je direct in aanmerking voor de ondernemersaftrek. Een prettige versoepeling die het startende ondernemers mogelijk maakt om vanuit een dienstbetrekking te groeien naar een volwaardige inkomensbron. Let op, als je later in een kalenderjaar begint dan geldt toch nog steeds de eis van 1.225 uren.
 2. bij arbeidsongeschiktheid
  Begin je een onderneming vanuit een situatie van arbeidsongeschiktheid dan geldt er een verlaagd urencriterium van 800 uren op jaarbasis.
 3. bij zwangerschap en bevalling
  Als de werkzaamheden in het kalenderjaar worden onderbroken vanwege zwangerschap- en bevallingsverlof dan wordt de periode –voor de bepaling van het aantal gewerkte uren- niet geacht zijn te onderbroken.

Per kalenderjaar beoordelen

Het urencriterium geldt voor het gehele kalenderjaar. Als je in een kalenderjaar 1.225 uur of meer besteed aan werkzaamheden voor een of meer ondernemingen waaruit je winst geniet. Als je voldoet aan het aantal uren dan ben je er bijna. Bijna, want zo makkelijk is het natuurlijk ook weer niet. Er zijn namelijk uitzonderingen.

Uitzonderingen

Zo zijn er uitzonderingen voor ongebruikelijke samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld als je als ondernemer werkzaamheden verricht van ondersteunende aard. Dergelijke werkzaamheden zijn uitgesloten voor het urencriterium en tellen dus niet mee. Ook zijn er aanvullende eisen voor ondernemers die ook een aanzienlijk deel van hun inkomen halen uit andere activiteiten.

1.225 uur per jaar, 25 uur per week dus

Voor verreweg de grootste groep ondernemers. Dit moet je nog meer weten.

 1. Wie heeft de bewijslast?

  Een ondernemersaftrek (bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek) claim je in de aangifte inkomstenbelasting, waarmee je gelijk ook bevestigd dat je voldoet aan het urencriterium. De belastingdienst kan je bij controle verzoeken om aan te tonen dat je aan het urencriterium voldoet. Die bewijslast ligt dus bij jou.

 2. Welke tijd mag je toerekenen?

  Elk uur dat je werkzaam bent aan je onderneming mag je toerekenen aan het urencriterium. Reistijd naar de klant, acquisitie van nieuwe omzet (al dan niet succesvol), het opmaken van je huisstijl, het verzenden van de facturen, betalen van rekeningen, het inrichten en/of verwerken van je administratie, het voorbereiden, uitwerken en uitvoeren van opdrachten. Ook het ontwikkelen van je website, nieuwe diensten en of producten valt eronder. Een bespreking of overleg met je adviseur inzake je onderneming zijn ook uren die je aan je onderneming besteedt. De invulling is dus erg ruim.

 3. Registreer ik die uren? Ja, registreer je uren…….

  Het is niet verplicht, maar de bewijslast ligt wel bij jezelf om aan te tonen dat je aan het urencriterium voldoet. Die bewijslast is voor de ene ondernemer natuurlijk makkelijker aan te tonen als voor een ander. De bloemist die 6 dagen per week de hele dag open is hoeft weinig aan te tonen. Voor de dienstverlener die vanuit thuis werkt tegen uurtarief zonder vaste tijdstippen wordt het wat lastiger en zal je meer moeten vastleggen welke werkzaamheden je zoal verricht aan de onderneming en hoeveel tijd je daarmee kwijt bent.

 4. …….vooral ook voor jezelf, want…..

  Je wilt toch zelf ook weten hoeveel tijd je onderneming van jou vraagt en wat hiervan je rendement is? Ondernemen is leuk, maar het moet voldoende opleveren om van te kunnen leven. Voor elk uur die je in de onderneming steekt moet er dus ook een reële beloning tegenover staan. Zeker ook als je bedenkt dat je als ondernemer zelf dient zorg te dragen voor je oude dag (zie hier een artikel over de mogelijkheden) en je er goed aan doet jezelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.
  De aan je onderneming besteedde uren is dus niet alleen een graadmeter voor je zelfstandigenaftrek, maar ook voor je persoonlijk rendement.

Heb je vragen over het urencriterium of een van de genoemde ondernemersaftrekken in deze blog, of wil je klankborden met een adviseur die met open vizier naar je onderneming en je fiscaliteit kijkt? Neem dan gerust contact op met mij of mijn collega’s. We helpen je graag.

Jeroen Goedbloed

 

Comments are closed.