De voordelen van de startersaftrek.

Alles wat je over de startersaftrek wilt weten.

De startersaftrek is een aftrekpost waar je als beginnend ondernemer graag gebruik van wilt maken en waar je graag meer over wilt weten. Je komt alleen in aanmerking voor startersaftrek als je voldoet aan de voorwaarden voor ondernemersaftrek. Die voorwaarden zijn:

1) dat je ondernemer bent en;
2) aan het urencriterium voldoet.

Ons verhaal over ondernemersaftrek en het urencriterium vindt je hier. Onze aandacht gaat nu uit naar de startersaftrek.

Startersaftrek dus.

De startersaftrek is een van de eerste belastingregelingen waar je als beginnende ondernemer tegen aanloopt. En het is zeker ook een regeling die nadat je startperiode voorbij is ook zelden meer tegen zult tegenkomen. Voor ondernemers die al langer actief zijn voegt het weinig meer toe.
Concreet is de startersaftrek een extra aftrekpost op het resultaat van je onderneming. Een voordeeltje dat je graag benut en een welkom duwtje in de rug.

Hoe hoog is de startersaftrek?

De startersaftrek bedraagt € 2.123.

Wie komt in aanmerking voor de startersaftrek?

De startersaftrek is bedoeld voor beginnende ondernemers. Een starter volgens het systeem van de startersaftrek is de ondernemer die:

  • in de voorgaande vijf kalenderjaren geen ondernemer was;
  • niet meer dan tweemaal de zelfstandigenaftrek heeft toegepast.

Wie komt niet in aanmerking voor de startersaftrek?

Ondernemers die meer dan twee keer zelfstandigenaftrek hebben toegepast in de voorgaande vijf kalenderjaren komen niet meer in aanmerking. Ook ondernemers die hun onderneming eerst in een bv dreven, en met behulp van een fiscale regeling (geruisloze terugkeer) hun onderneming weer terug hebben gebracht naar een ib-onderneming, komen niet in aanmerking voor de startersaftrek.

Startersaftrek werkt in combinatie met zelfstandigenaftrek.

De startersaftrek komt bovenop de zelfstandigenaftrek. De combinatie zelfstandigenaftrek (€ 7.280) + startersaftrek (€ 2.123) levert een aftrekpost op van € 9.403 .

Wordt de combinatie van zelfstandigenaftrek en startersaftrek nog beperkt?

Voor diegene die mijn blog over de zelfstandigenaftrek heeft gelezen is het duidelijk dat de zelfstandigenaftrek is gemaximeerd tot de behaalde winst. De zelfstandigenaftrek kon dus nooit meer bedragen dan de winst. Voor startende ondernemers ligt dat anders.

De combinatie zelfstandigenaftrek en startersaftrek wordt niet beperkt. Je krijgt dus de volledige aftrek dat jaar. Een voorbeeld:

Rekenvoorbeeld
Stel, je komt in aanmerking voor de combinatie zelfstandigenaftrek en startersaftrek van € 9.403.
Je winst in dit jaar bleef beperkt tot € 5.000. Te weinig om de volledig aftrek te kunnen benutten, je komt € 4.403 te kort. Dat is nu geen probleem.

De aftrek komt dan in dat jaar gelijk in mindering op bijvoorbeeld je loon of je uitkering zodat je waarschijnlijk een deel van de ingehouden loonheffing terug krijgt. Reken je met een tarief van 42% dan is dat al gauw € 1.850,- teruggave.

Hoe vaak mag je de startersaftrek toepassen?

Je kunt de startersaftrek in de eerste drie jaren van je ondernemen toepassen. Als je eenmaal drie keer zelfstandigenaftrek hebt genoten of startersaftrek hebt geclaimd voldoe je niet langer meer aan de voorwaarden en heb je dus ook geen recht meer op deze regeling.

Voordeel meer dan alleen € 2.123 aftrek.

De startersaftrek van € 2.123 lijkt op papier misschien een klein voordeeltje. Het systeem van de aftrek kan je echter een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel opleveren die je zeker in de eerste jaren van je ondernemen goed kunt gebruiken. Ben alert en maak gebruik van de regeling. Zorg ervoor dat je accountant of adviseur weet dat je startende ondernemer bent. Dat is namelijk niet altijd even duidelijk.

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of wil je klankborden met een adviseur die met open vizier naar je onderneming en je fiscaliteit kijkt? Neem dan gerust contact op met mij of mijn collega’s. We helpen je graag.

Jeroen Goedbloed

Comments are closed.