Zelfstandigenaftrek, welke regels moet je weten?

zelfstandigenaftrek

Hoe hoog is de aftrek en hoe werkt het systeem?

Zodra je de eerste ideeën van een eigen onderneming gaat uitwerken en je gaat oriënteren op de haalbaarheid is het ook belangrijk te weten welke fiscale regels je kunnen ondersteunen. De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost waar je als ondernemer graag gebruik van wilt maken. Je komt alleen in aanmerking voor zelfstandigenaftrek als je voldoet aan de voorwaarden voor ondernemersaftrek. Die voorwaarden zijn:

1) dat je ondernemer bent en;
2) aan het urencriterium voldoet.

Ons verhaal over ondernemersaftrek en het urencriterium vindt je hier. Onze aandacht gaat nu uit naar de zelfstandigenaftrek.

Zelfstandigenaftrek dus

De zelfstandigenaftrek is een van de eerste belastingregelingen waar je als beginnende ondernemer tegen aanloopt. Maar ook voor ervaren ondernemers is het een belangrijke post.
Concreet is de zelfstandigenaftrek een extra aftrekpost op het resultaat van je onderneming. Een voordeeltje dat je graag benut.

Wat is de hoogte? Hoe werkt de aftrek?

De hoogte van de zelfstandigenaftrek is gebonden aan je leeftijd en bedraagt:

  • € 7.280,- voor ondernemers die bij aanvang van het kalenderjaar de pensioengerechtigde leeftijd voor de Algemene Ouderdomswet nog niet hebben bereikt;
  • € 3.640,- voor ondernemers die bij aanvang van het kalenderjaar reeds de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Voorbeeldberekening 1
Stel, je winst is € 12.000. Je hebt recht op een zelfstandigenaftrek van € 7.280. Na toepassing van de zelfstandigenaftrek bedraagt je belastbare winst nog maar € 4.720.

Wordt de aftrek nog beperkt?

Ja, de daadwerkelijk toe te passen aftrek wordt beperkt door je behaalde resultaat. De aftrek bedraagt dus nooit meer dan de behaalde winst in het kalenderjaar (let op, voor starters geldt een afwijkende regeling, kijk hiervoor bij de startersaftrek.

Voorbeeldberekening 2
Stel, je voldoet aan de voorwaarden en je hebt recht op een zelfstandigenaftrek van € 7.280. De winst in dat jaar is echter maar € 5.000. De aftrek wordt dan beperkt tot je winst, zijnde € 5.000. Je betaald dan geen belasting over je winst, maar je loopt ook een stuk van je aftrek mis, in dit geval € 2.280. Ben je die niet gerealiseerde aftrek dan kwijt? Nee, gelukkig ben je die niet kwijt.

Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek, hoe werkt het?

Is de winst van enig jaar te laag om de volledige zelfstandigenaftrek te kunnen benutten dan wordt het niet gerealiseerde deel in de volgende negen kalenderjaren verrekend. Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek raakt dus niet verloren. Je bouwt als het waren een saldo op dat je in toekomstige jaren alsnog kunt benutten. Voorwaarde ook hier is weer dat de zelfstandigenaftrek nooit hoger kan zijn dan je winst.

Voorbeeldberekening 3
Stel, je niet benutte deel bedraagt € 2.280. De winst van het volgende jaar bedraagt € 9.000. De zelfstandigenaftrek van € 7.280 kun je volledig benutten. De overgebleven winst bedraagt € 1.720. Het niet benutte deel mag vervolgens gebruikt worden voor die € 1.720. Maar ook niet meer dan dat.  In deze berekening heb je de volledige winst onbelast en schuift er nog € 560 door naar toekomstige jaren.

Voorbeeldberekening 4
Hoe werkt het bij een winst van € 12.000? Ook hier geldt dat je eerst de zelfstandigenaftrek van dit jaar kan benutten, te weten € 7.280. Vervolgens blijft er nog genoeg winst over om het niet benutte deel uit voorgaande jaren volledig te gebruiken. Dus die € 2.280 worden hier ingezet. Als belastbare winst resteert dan € 2.440 (€ 12.000 -/- € 7.280 -/- € 2.280).

Geldt er nog een bepaalde volgorde van verrekening?

Ja die is er. Zo wordt het oudst openstaande jaar als eerste verrekend. Zo behoudt je altijd de maximale negen kalenderjaren de tijd om niet benutte zelfstandigenaftrek alsnog in mindering te kunnen brengen op je resultaten.

Hoe houdt je je saldo zelfstandigenaftrek bij?

Als je voor de jaarcijfers en je aangifte inkomstenbelasting gebruikt maakt van een adviseur dan hoef je zelf niets bij te houden. In de meeste belastingprogramma’s wordt dat automatisch gedaan. Daarnaast legt de inspecteur elk jaar bij beschikking vast wel deel van je zelfstandigenaftrek niet is benut. Ook legt de inspecteur vast welk deel van niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek wordt verrekend.

Je hoeft er dus zelf niet bovenop te zitten. Maar nu je weet hoe het systeem werkt, kun je er ook zelf controle op uitoefenen. En zodoende ben jij iets meer “in control”.

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of wil je klankborden met een adviseur die met open vizier naar je onderneming en je fiscaliteit kijkt? Neem dan gerust contact op met mij of mijn collega’s. We helpen je graag.

Jeroen Goedbloed

Comments are closed.