De meewerkaftrek dankzij je helpende partner.

Voor als je partner zonder vergoeding meewerkt in de onderneming.

De meewerkaftrek is een aftrekpost waar je als ondernemer graag gebruik van wilt maken. Pas als je voldoet aan de voorwaarden voor ondernemersaftrek kom je mogelijk in aanmerking voor de meewerkaftrek . Die voorwaarden zijn:

1) dat je ondernemer bent en;
2) aan het urencriterium voldoet.

Ons verhaal over ondernemersaftrek en het urencriterium vindt je hier. Onze aandacht gaat nu uit naar de meewerkaftrek.

Wat is de meewerkaftrek?

De meewerkaftrek is een extra aftrek voor ondernemers waarvan de partner meewerkt in de onderneming.

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden voor de meewerkaftrek is dat de partner die meewerkt in de onderneming hier geen vergoeding voor ontvangt. Ontvangt de partner een winstaandeel of een arbeidsvergoeding dan is er dus geen recht op meewerkaftrek. Let op, een winstaandeel of arbeidsvergoeding kan uiteindelijk voordeliger zijn dus zorg dat je de juiste afweging maakt.

Wat is de hoogte? Hoe werkt de aftrek?

De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal uren dat de partner in een kalenderjaar heeft meegewerkt binnen de onderneming. Daarnaast geldt dat hoe meer uren er wordt meegewerkt, des te hoger de aftrek is. De uiteindelijke aftrek is een % van de winst. Hieruit volgt tevens dat in een verliessituatie, er dus geen meewerkaftrek kan worden geclaimd. Het verloop is als volgt:

 • Ten minste 525 uren maar minder dan 875 uren: 1,25% van de winst.
 • Ten minste 875 uren maar minder dan 1.225 uren: 2% van de winst.
 • Ten minste 1.226 uren maar minder dan 1.750 uren: 3% van de winst.
 • Bij meer dan 1.750 uren: 4% van de winst.

Voorbeeldberekening 1
Stel, je winst is € 30.000. Je partner heeft in het kalenderjaar 900 uren meegewerkt zonder daar een vergoeding voor te hebben ontvangen. De meewerkaftrek bedraagt dan 2% van € 30.000 is € 600. Effectief scheelt je dit ongeveer € 250 aan inkomstenbelasting.

Wordt de aftrek nog beperkt?

De meewerkaftrek is niet aan een maximum gebonden. Wel zijn een aantal eenmalige winstposten uitgesloten voor de meewerkaftrek. Deze posten zijn:

 • Winst die is ontstaan door een ontvangen vergoeding wegens onteigening van een (gedeelte) van de onderneming;
 • Winst die is ontstaan door het beëindigen van een onderneming of een gedeelte daarvan.
 • Winst die is ontstaan door verplaatsing of emigratie van de onderneming naar het buitenland.

Voorbeeldberekening 2
Stel, je winst is € 80.000. In die winst zit eenmalige post van € 30.000 door overbrenging van een bedrijfsmiddel naar het buitenland. Je partner heeft in het kalenderjaar 900 uren meegewerkt zonder daar een vergoeding voor te hebben ontvangen. De eenmalige post valt niet onder de meewerkaftrek. De meewerkaftrek bedraagt dan 2% van € 50.000 is € 1.000. Effectief scheelt je dit ongeveer € 420 aan inkomstenbelasting.

Wat je nog meer moet weten.

 1. Wie heeft de bewijslast?

  Voor de meewerkaftrek geldt voor de partner ook een urencriterium. De meewerkaftrek
  claim je in de aangifte inkomstenbelasting, waarmee je gelijk ook bevestigd dat je partner de geclaimde uren heeft meegewerkt zonder andere vergoeding te hebben ontvangen.
  De belastingdienst kan je bij controle verzoeken om aan te tonen dat je partner aan het urencriterium heeft voldaan. Die bewijslast ligt dus bij jou.

 2. Welke tijd mag je toerekenen?

  De invulling is erg ruim. Ieder werkzame uur van de partner dat redelijkerwijze kan worden beschouwd als meewerken binnen de onderneming telt mee voor de meewerkaftrek.

 3. Registreer ik die uren? Ja, registreer je uren…….

  Het is niet verplicht, maar de bewijslast ligt wel bij jou om aan te tonen dat je partner aan het urencriterium voldoet. Die bewijslast is voor de ene ondernemer natuurlijk makkelijker aan te tonen als voor een ander.

 4. …….vooral ook voor jezelf, want…..

  Je wilt toch zelf ook weten of het meewerken van je partner van toegevoegde waarde is voor je onderneming, maar belangrijker nog, voor je rendement? Ondernemen is leuk, maar het moet voldoende opleveren om van te kunnen leven. Voor elk uur die jij en je partner in de onderneming steekt moet er ook een reële beloning tegenover staan. Als jij en je partner samen bijvoorbeeld 2.000 uur op jaarbasis investeren binnen je onderneming dan mag je toch ook een redelijke vergoeding verwachten voor al deze uren? Als je winst ondanks al die inspanningen tegenvalt dan is het wellicht tijd om te gaan evalueren of de inzet van de partner wel zinvol is, of dat misschien toch beter naar een inkomstenbron elders moet worden uitgekeken. De aan de onderneming besteedde uren zijn dus niet alleen een graadmeter voor je meewerkaftrek, maar ook voor het arbeidsrendement.

Heb je vragen over de meewerkaftrek of een andere ondernemersaftrek, of wil je klankborden met een adviseur die met open vizier naar je onderneming en je fiscaliteit kijkt? Neem dan gerust contact op met mij of mijn collega’s. We helpen je graag.

Jeroen Goedbloed

Comments are closed.