Service en vertrouwen.

Maurice Pörteners cc2day

3 vragen aan Maurice Pörteners

Binnen Company in Control today is Maurice Pörteners de persoon die je helpt beter te ondernemen. De ervaren, betrouwbare en zeer betrokken steun- en toeverlaat die constant scherp is op de voor jouw en je onderneming relevante risico’s en ontwikkelingen. Een bedrijfsondersteuner die met gelijke passie altijd voor je klaarstaat en die rol vervult in combinatie met een hoog serviceniveau, waarbij jouw belang voorop staat. Kortom, de ideale sparring partner voor ondernemers. In dit artikel geeft hij antwoorden op de vragen die content marketeer Rudy Godding hem stelde. Over de rol van de bedrijfsadviseur, de toekomst van administratieve dienstverlening en over de wijze hoe hij samen met ondernemers gaat voor het optimaal haalbare.

 

Met cc2day zet je als ervaren adviseur en ondernemer een nieuwe stap voorwaarts. Jullie steunen ondernemers in het mbk-segment. Wat is je toegevoegde waarde voor de ondernemer?

Als adviseur heb je kennis van financiële processen en inrichting van administratie. En daarnaast kennis van de fiscale aspecten die de financiële huishouding raken. Je zorgt dat je als adviseur alles weet van de onderneming en dat je ook kennis hebt over de betreffende branche.

Je kijkt in eerste instantie altijd vanuit een soort helicopterview. Je bekijkt de onderneming van buiten af, en zet die af tegen de rest van de branche. Je analyseert en benoemt de risico’s en kansen. Vervolgens duik je samen met de ondernemer in de details van zijn bedrijf. Waar, en hoe kan het beter?

De ondernemer zelf, en zeker die actief meewerkt, kan op een gegeven moment bepaalde problemen niet meer gaan zien. Hij vergroeid met zijn onderneming. Als adviseur kun je dan door middel van een cijferanalyse kritische vragen stellen, wat voor de ondernemer als een soort “eyeopener” kan werken.

De visie van de ondernemer

Als adviseur vind ik het belangrijk dat de ondernemer een bepaalde visie heeft. “Wat wil ik met mijn bedrijf en wat is mijn toekomstvisie?” Als adviseur help je de ondernemer erbij om de grote lijn vast te houden. In het geval dat er investeringen moeten worden gedaan of personeel aangenomen moet worden, wordt er samen met de ondernemer een financieel (toekomst) plaatje gemaakt.

Het is belangrijk dat je pro-actief reageert. Dat lijkt cliché, maar dat is het niet. Als ik op cursusdagen, voorlichtingen of netwerkbijeenkomsten ben, ben ik voortdurend aan het evalueren of de aangeboden informatie op een bepaalde klant van toepassing kan zijn en of ik hier iets mee moet doen.

Tenslotte probeer ik klanten een luisterend oor te bieden. Zij vragen mij vanwege mijn expertise en mijn eerlijkheid, en kritische stem. Het lijkt er vaak op dat doordat de ondernemer vertelt, hij de zaken nog eens op een rijtje zet. En dat door bepaalde vragen te stellen hij of zij zelf al tot een conclusie komt.

Je krijgt op een gegeven moment een bepaalde band met de ondernemer. Het zou mooi zijn dat als een ondernemer voor een beslissing/probleem staat, hij of zij op dat moment zich afvraagt hoe ik als adviseur er over zou denken.

Marco Packbier

Hoe zie jij de toekomst van de financiële dienstverlening aan ondernemers?

Door de toenemende automatisering zal de ondernemer steeds meer zelf de administratie willen doen. Contante inkomsten en uitgaven zullen steeds minder worden en er wordt steeds meer via de bank afgewikkeld. Naast het elektronisch bankieren, zullen de beschikbare bankmutaties steeds meer automatisch in administratieve software geïmporteerd kunnen worden. Ik verwacht dat banken ook zelf met boekhoudprogramma’s zullen komen, ook vanuit de behoefte van de banken om directer inzicht te willen krijgen. Of dit voor de grotere onderneming toepasbaar is, is nog even de vraag.

Sneller en vaker cijfermatig inzicht in de onderneming

Voor de ondernemer is het belangrijk dat hij regelmatig (en tijdig) financiële overzichten kan krijgen. De adviseur dient hiervoor dan nog enkele mutaties door te voeren en aansluitingen te maken. Het up to date houden van administraties zal dus niet meer gelijk oplopen met de periodieke aangiften omzetbelasting, maar meer realtime gaan plaatsvinden. Op basis van de financiële overzichten kan de adviseur snel afwijkingen signaleren en reageren naar de ondernemer toe. De adviseur zal meer en meer als controller/klankbord moeten gaan optreden, en minder als boekhouder cq vastlegger van de administratie. De huidige snelheid van de markt en economie verlangt dat.

De ondernemer zal er rekening mee moeten houden dat hij weliswaar aan de onderkant van de financiële dienstverlening geld gaat besparen, maar dat hij ook voor de voortdurende financiële monitoring een bedrag gaat betalen. Het sturen op de rekening-courant is echt niet meer van deze tijd.  De ondernemer die dat wel doet mist bepaalde zaken en is meer met werken bezig dan met zijn onderneming.

administratie

Laat administratie voor jou werken!

Wat wil je bereiken voor de klant?

De klant / ondernemer moet het gevoel hebben (maar eigenlijk overtuigd zijn) dat de adviseur een bijdrage levert aan het welzijn en de toekomst van zijn of haar bedrijf. Door samen met de klant het bedrijf financieel te monitoren versterk je dat gevoel. Daarnaast probeer ik naar de toekomst te kijken en de klant te behoeden voor (financiële) misstappen. Daarbij wil ik zoveel mogelijk facetten erbij nemen, variërend van financiën, belastingen, huwelijksvermogensrecht en erfrecht.

De invulling van dit doel voor de klant doe ik niet alleen, maar samen met mijn mede-ondernemers van Company in Control today.

Deze ondersteuning biedt Company in Control today door niet alleen kritisch om te gaan met jouw financiële en fiscale planning, maar juist de ondernemer als persoon centraal te stellen. Wij zijn niet bang om je de spreekwoordelijke spiegel voor te houden en geven continu feedback. Hierdoor wordt voor de ondernemer de zelfreflectie eenvoudiger.

Wil jij persoonlijke kennismaken met Maurice en zijn collega’s? Neem dan hier contact op.

Comments are closed.