De adviseur als brug tussen theorie en praktijk.

Jeroen Goedbloed, belastingadviseur CC2day

3 vragen aan Jeroen Goedbloed

Binnen Company in Control today is Jeroen Goedbloed de persoon die de fiscale en juridische structuur van ondernemers bewaakt. De ervaren adviseur die constant scherp is op de voor jouw en je onderneming relevante risico’s en ontwikkelingen. Een adviseur die met gelijke passie en een heldere visie altijd voor je klaarstaat. Kortom, de ideale sparring partner voor ondernemers. In dit artikel geeft hij antwoorden op de vragen die content marketeer Rudy Godding hem stelde. Over de toegevoegde waarde van de belastingadviseur en de wijze waarop hij zijn beroep invulling geeft.

Met cc2day zet je als ervaren belastingadviseur een nieuwe stap voorwaarts. Wat is je toegevoegde waarde voor de ondernemer?

Als jij bedoelt wat ik voor jou financieel kan opleveren dan is dat natuurlijk ook sterk afhankelijk van jouw situatie. Wat ik in ieder geval doe is zorgen dat jij binnen de huidige fiscale regels niet meer betaald dan nodig is. Ik zorg er voor dat aan je fiscale verplichtingen wordt voldaan en houdt fiscale problemen buiten de deur. Daarnaast volg ik het belastingrecht en als er uitspraken of regelwijzigingen zijn die voor jou relevant zijn, dan zorg ik niet alleen dat jij daarvan op de hoogte bent, maar dat het ook in je voordeel wordt toegepast. Of, als een ontwikkeling voor jou negatief uitpakt de gevolgen voor jou zoveel mogelijk beperkt blijven.

In de invulling van mijn fiscale adviezen kijk ik niet alleen naar de korte termijnvoordelen, maar hecht ik een minstens zo grote waarde aan economische lange termijnvoordelen.

Een fiscale besparing op korte termijn kan op langere termijn namelijk nadelig uitpakken. In mijn totaaladvies hecht ik een grotere waarde aan de lange termijn. Dat kan alleen als je ook over een bredere kennis van economie en maatschappij beschikt. De uiteindelijke te nemen beslissing ligt bij jou, maar het is mijn taak om je daar zo volledig mogelijk in bij te staan.

Marco Packbier

Wat is jouw mening ten aanzien van het besparen van belastingen?

Belasting besparen voor klanten is natuurlijk een van de belangrijkste taken binnen ons beroep. Belasting besparing is in veel gevallen enkel niet het doel op zich. Veel ondernemers hechten ook zeer veel waarde aan fiscale zekerheid. Daarnaast moet het moet ook passen binnen de economische context van jou en je bedrijf. Dus ook hier eerst kijken naar de gevolgen op langere termijn voordat je gebruik maakt van een korte termijn voordeel. En hoe sta je er als ondernemer zelf in? Ook dat is een belangrijk aspect.
De vraag is vaak ook wat een fiscaal voordeel mag kosten. En hoe ver je als ondernemer wilt gaan. Mijn ervaring is dat ondernemers gebaat zijn bij eenvoudige en heldere adviezen in plaats van nodeloos complexe structuren waar je als ondernemer ooit een keer mee vast komt te zitten en je vervolgens een hoopt koste moet maken om je structuur weer op de rit te krijgen.

De zaak simpel, maar bovenal ook flexibel houden kan zwaarder wegen dan een korte termijn voordeel.

Hoe kijk jij als fiscaal specialist tegen jouw vakgebied aan?

Als fiscaal specialist heb je te maken met ontzettend veel verschillende aanverwante wet- en regelgeving. Daarbij is het zeer belangrijk dat je het complete plaatje van je klant ziet. Zonder het complete plaatje te kennen kun je de klant namelijk niet voldoende ondersteunen. Een fiscaal specialist dient dus ook een financieel specialist te zijn en daarnaast over veel kennis te beschikking op andere werkgebieden die een raakvlak hebben met je functie. Waaronder dus ook veel civiel recht (ondernemingsrecht, personen- en familierecht, faillissementsrecht, overeenkomstenrecht etc.) Ook het tempo van wijzigingen in wet- en regelgeving ligt hoog. En dan zijn er ook nog geregeld uitspraken van rechters waar je rekening mee moet houden. Het is niet voor niets dat kennis geregeld moet worden opgefrist via cursussen en opleidingen.

Dat maakt het niet alleen een hele leuke functie, maar ook een hele verantwoordelijke die zeker niet voor iedereen is weggelegd.

Onbeschermd beroep

Het beroep van belastingadviseur (maar ook dat van administrateur/boekhouder) is niet bij wet geregeld. In de praktijk zie ik dat veel mensen zich ook belastingadviseur noemen en op dat terrein diensten aanbieden. Zoals gezegd is er geen wet die dat verbiedt, maar zoals ik hierboven al aangeef brengt dat wel risico’s met zich mee. Ik kom regelmatig tegen dat gegeven adviezen niet de juiste bleken te zijn of dat er onvoldoende rekening werd gehouden met aanverwante wet- en regelgeving. Of dat het advies initieel wel goed was, maar door verloop van tijd niet gunstig meer uitpakt. Of dat het fiscaal eigenlijk niet eens (meer) in orde is. Als je een advies hebt gegeven moet je periodiek blijven toetsen of het advies nog steeds juist is.

Hoewel het voor de ondernemer moeilijk is om het juiste onderscheid te maken, is dat uiteindelijk ook niet wat je als ondernemer wilt. Daarom bieden wij die ondernemers die open staan voor een kritische blik of twijfelen aan hun huidige adviseur ook altijd een second opinion of een bedrijfsanalyse aan van hun onderneming.

Company in Control today biedt ondersteuning door niet alleen kritisch om te gaan met jouw financiële en fiscale planning, maar juist de ondernemer als persoon centraal te stellen. Wij zijn niet bang om je de spreekwoordelijke spiegel voor te houden en geven continu feedback. Hierdoor wordt voor de ondernemer de zelfreflectie eenvoudiger.

Wil jij persoonlijke kennismaken met Jeroen en zijn collega’s? Neem dan hier contact op.

Comments are closed.