De kleine-ondernemersregeling in de btw

Let op!, met ingang van 1 januari 2020 is deze regeling komen te vervallen. Onderstaande heeft uitsluitend betrekking op belastingjaren t/m 2019.

Handig om te weten dat niet alle btw hoeft te worden afgedragen.

Als ondernemer is de btw niet weg te denken uit je bedrijf, beroep en administratie. Op facturen breng je btw in rekening of krijg je ze in rekening gebracht. Aan het einde van je tijdvak (maand/kwartaal/jaar) saldeer je de in rekening gebracht btw met de gefactureerde btw.

Het verschil vraag je terug of draag je af via de aangifte omzetbelasting. Blijft een van je facturen uiteindelijk onbetaald dan kan je de btw terugkrijgen, meer uitleg daarover vind je hier.

Bijzondere regeling voor kleine ondernemers

Ben je ondernemer voor de omzetbelasting en draag je per jaar weinig omzetbelasting af dan kom je mogelijk in aanmerking voor de kleine-ondernemersregeling. Kort gezegd betekent dit dat je niet de gehele verschuldigde btw hoeft af te dragen.

Voor wie geldt het?

De kleine-ondernemersregeling is alleen van toepassing op ondernemers-natuurlijke personen die in Nederland wonen of gevestigd zijn. Samenwerkingsverbanden tussen natuurlijke personen zoals bijvoorbeeld de maatschap, de Vof en een cv kunnen ook van de regeling gebruikmaken.

Heb je als ondernemer meerdere bedrijven dan moet je de btw-afdrachten van de gezamenlijke ondernemingen samenvoegen om vervolgens pas te kunnen bepalen of je aan de voorwaarden voldoet. Ook een b.v. in oprichting kan in aanmerking komen voor de regeling.

Wat is het?

De kleine ondernemersregeling is een vermindering voor ondernemers die op jaarbasis niet meer dan € 1.883 omzetbelasting zijn verschuldigd. Is de verschuldigde btw gelijk of minder dan € 1.345 dan is de vermindering volledig. Je hoeft dan helemaal geen btw af te dragen.

Hoe werkt de regeling? 

Ben je in een jaar niet meer dan € 1.883 verschuldigd dan de vermindering gelijk aan 2,5 keer het verschil tussen € 1.883 en de verschuldigde btw. De vermindering is nooit minder dan het bedrag dat per saldo verschuldigd was.

Voorbeeld 1, volledige vermindering
Een ondernemer-natuurlijk persoon die in Nederland woont is aan het einde van het kalenderjaar € 3.500 aan btw verschuldigd over zijn omzet. De voorbelasting in datzelfde jaar bedroeg € 2.600. Per saldo zou hij dus € 1.100 moeten afdragen. Omdat de verschuldigde btw minder bedraagt dan € 1.345 hoeft de ondernemer deze niet af te dragen. De ondernemer mag de btw dus houden. Het bedrag valt in het resultaat van de onderneming.

Voorbeeld 2, gedeeltelijke vermindering
Een ondernemer-natuurlijk persoon die in Nederland woont is aan het einde van het kalenderjaar € 3.500 aan btw verschuldigd over zijn omzet. De voorbelasting in datzelfde jaar bedroeg € 2.000. Per saldo zou hij dus € 1.500 moeten afdragen. De afdracht is hoger van € 1.345 en lager dan € 1.883 zodat de vermindering wordt bepaald aan de hand van de formule. De vermindering wordt € 1.883 -/- € 1.500 * 2,5 = € 958. De uiteindelijke af te dragen omzetbelasting wordt dan € 1.500 -/- € 958 = € 542.

De ondernemer mag dus het bedrag van de vermindering (€ 958) houden. De vermindering wordt toegevoegd aan het resultaat van je onderneming.

Toerekening aan de tijdvakken van een kalenderjaar

Als gedurende een jaar al aannemelijk is dat je over het gehele kalenderjaar bezien recht hebt op de kleine-ondernemersregeling dan mag je de vermindering al voorlopig toepassen tijdens een tijdvak. De toe te passen voorlopige vermindering is gestaffeld en in de wet vastgelegd. De voorlopige vermindering wordt per kwartaal als volgt opgebouwd.

  • Bedraagt de vermindering meer dan € 1.345, maar minder dan € 1.475, dan is de voorlopige vermindering in een kwartaal ten hoogste € 250.
  • Bedraagt de vermindering meer dan € 1.475, maar minder dan € 1.611, dan is de voorlopige vermindering in een kwartaal ten hoogste €159.
  • Bedraagt de vermindering meer dan € 1.611, maar minder dan € 1.747 dan is de voorlopige vermindering in een kwartaal ten hoogste € 68.

Boven de € 1.747 mag er geen voorlopige vermindering worden toegepast.

Verrekening

Aan het einde van een kalenderjaar wordt de definitieve vermindering vastgesteld en wordt het verschil met de voorlopige vermindering verrrekend. Als de verrekening leidt tot een hoger verschuldigd bedrag dan is afgedragen dan moet het verschil worden afgedragen in het eerste tijdvak van het volgende jaar.

Leidt de herrekening tot een teruggave, dan het wordt het verschil op verzoek aan de ondernemer teruggegeven. Dat laatste is dus een extra handeling die jij of je adviseur moeten verrichten. Zorg dat dit niet vergeten wordt.

Administratieve vastlegging en ondersteuning

Als je gedurende een kalenderjaar al voorziet dat je in aanmerking komt voor de kleine-ondernemersregeling dan is het zeker in je voordeel om daar ook gelijk rekening mee te houden. Je adviseur zal dit ook voor je kunnen doen.

De kleine-ondernemersregeling is een regeling die –als je er voor in aanmerking komt- zeker niet moet vergeten. Heb je voldoende inzicht in je administratie dan weet je gedurende het jaar al hoe je ervoor komt te staan. Wellicht dan toch die ene investering naar voren halen, of die ene factuur net een paar dagen later factureren. Het kan je zomaar een extraatje opleveren.

Ondernemers die uitsluitend diensten of leveringen verrichten aan particulieren kunnen naast toepassing van de kleine ondernemersregeling mogelijk ook in aanmerking komen voor ontheffing van de administratieve verplichtingen.

Company in Control today helpt je graag met de verwerking van de administratie en de omzetbelasting. Waar nodig verzorgen wij voor jou de correspondentie met de Belastingdienst, bijvoorbeeld voor een verzoek om ontheffing van de administratieve verplichtingen. Wil jij weten wat Company in Control today nog meer voor je kan betekenen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Jeroen Goedbloed.

Comments are closed.