Audio-apparatuur en margeregeling

Audio-apparatuur en margeregeling

audio

Onlangs heb ik een blog geschreven over de margeregeling in de omzetbelasting. Een geinteresseerde lezer had een vraag over deze regeling.
Hij wilde 2e hands audio-apparatuur gaan verhandelen.

Aangezien het toch een vraag uit de praktijk was, waar wellicht meerdere mensen tegen aan lopen, wil ik deze graag delen.

De vraagstelling

De casus was dat de inkopen van deze audio-apparatuur bijna 100% in Nederland werd gedaan. Maar dat slechts een beperkt deel weer in Nederland wordt verkocht. Het meeste wordt verkocht buiten de EU.
De vraag was vervolgens of deze goederen onder de verplichtie globalisatieregeling vallen ? (zie de blog over dit onderwerp)
En of er ook afgezien kan worden van de globalisatieregeling, en wat daar de voor- en nadelen van zijn?
En hoe kan dit in de administratie inzichtelijk worden gemaakt?

Margeregeling

Handel in 2e hands audio-apparatuur valt inderdaad onder de margeregeling.  D.w.z. zij wordt door de belastingdienst aangemerkt als handel in specifieke 2-hands goederen, waarvoor zij de globalisatieregeling als verplicht stelt.

Zoals in mijn blog aangegeven, heeft de margeregeling het voordeel dat er enkel over de winstmarge BTW hoeft te worden afgedragen.

Als je wilt afzien van de margeregeling, dan kan dat d.m.v. een verzoek indienen bij de belastingdienst (geldt dan voor 5 jaar). Het heeft dan tot gevolgd dat er over de verkoopprijs BTW dient te worden berekend en afgedragen.

De globalisatieregeling is er als goederen niet of moeilijk individueel zijn te volgen. De wetgever schaart handel in audio-apparatuur daar ook onder. De winstmarge wordt dan niet per goed bepaald, maar per tijdvak.

Afzien van de globalisatieregeling kan ook op verzoek.

Verkoop binnen en buiten de EU

In het geval dat er 2-hands goederen worden verkocht aan iemand binnen de EU, moet er in beginsel nog steeds de marge-regeling worden toegepast.

In het geval dat er sprake is van uitvoer (naar landen buiten de EU) wordt er in beginsel nog steeds uitgevoerd met toepassing van de margeregeling. Alleen is dan, inderdaad, de marge belast tegen het nul-tarief (art 9 lid 2-b Wet OB).

Ook als is het aandeel van de verkopen binnen Nederland (of de EU) slechts beperkt, in mijn optiek is het nog steeds voordelig om te kiezen voor de margeregeling. Immers afzien van de margeregeling, wil zeggen dat er over verkopen binnen Nederland BTW is verschuldigd.

Administratie

Als voor de margeregeling wordt gekozen, en er wordt een groot deel van de omzet uitgevoerd, dient dit goed te worden vastgelegd in de administratie. Toepassing van de globalisatieregeling lijkt mij dan niet handig omdat dan niet aan te geven is van welk goed dat wordt ingekocht, betrekking heeft op verkopen binnen EU, dan wel verkopen buiten EU. Toepassing van de individuele methode (een op een) lijkt mij dan voor de hand liggen. Maar dan moet er wel eerst een verzoek gedaan worden bij de belastingdienst.

 

Comments are closed.