Pas jij de verleggingsregeling wel goed toe?

verleggingsregeling btw

Pas jij de verleggingsregeling wel goed toe?

Voorkom dat je teveel BTW betaalt.

De verleggingsregeling in de BTW is in het leven geroepen om misbruik tegen te gaan, en om het risico van het niet af kunnen dragen van de BTW tegen te gaan. Het wil hier zeggen dat de (afdracht van) BTW wordt verlegd naar de opdrachtgever c.q. hoofdaannemer. De verleggingsregeling is doorgaans van toepassing in de bouw, metaalconstructie en scheepsbouw, waarbij vaak door een keten van onderaannemers een groot deel van het werk wordt verricht.

Wanneer geldt de verleggingsregeling?

De verleggingsregeling ziet op werkzaamheden van stoffelijke aard. Dit wil zeggen er moet een nieuw onroerend goed worden vervaardigd, c.q. de werkzaamheden moeten gericht zijn op het tot stand komen van een nieuw onroerend goed. Dat is ook het geval als er uitzendkrachten worden ingehuurd die werkzaamheden van stoffelijke aard verrichten.

Er zijn ook uitzonderingen waarbij de verleggingsregeling niet van toepassing is. Bijvoorbeeld als het grootste gedeelte van het werk (meer dan 50%) in een eigen werkplaats of fabriek wordt gedaan. En bij levering van goederen.

N.B. De verleggingsregeling is geregeld in de Wet omzetbelasting artikel 12 lid 5 en lid 24b van het Uitvoeringsbesluit. Ook de Belastingdienst besteedt er op haar website aandacht aan.

Wat zijn de vereisten, als de verleggingsregeling toegepast moet worden?

In de gevallen dat de verleggingsregeling van toepassing is, mag op de factuur geen BTW staan (ook niet 0%!) en moet de tektst “BTW verlegd” bevatten. De verleggingsregeling in de BTW moet verplicht worden toegepast in de situaties hiervoor beschreven. En juist daar gaat het wel eens fout.

Waar gaat het fout?

Dat het met de verleggingsregeling in de BTW fout gaat bleek weer eens uit een onlangs gewezen rechtspraak bij het Hof Leeuwarden. Het betrof een onderaannemer in de bouw die werkzaamheden voor een aannemer verricht. Op de facturen die deze onderaannemer stuurde was 21% BTW vermeld. De facturen waren onterecht met BTW gefactureerd, maar de opdrachtgever/ aannemer trok deze BTW gewoon in zijn aangifte BTW af. Totdat bleek dat de onderaannemer de BTW niet afdroeg.

In beginsel is het zo dat de BTW die gefactureerd wordt gewoon moet worden afgedragen. Maar dat aan de andere kant de opdrachtgever de gefactureerde BTW (in principe) niet mag aftrekken! Echter, op grond van een besluit van de staatssecretaris (van 6 dec. 2014) zal de Belastingdienst de gefactureerde (en afgetrokken) BTW niet bij de afnemer verhalen als is gebleken dat de onderaannemer de BTW gewoon heeft voldaan.

Wanneer de onderaannemer de BTW niet heeft betaald, zal de belastingdienst de BTW naheffen bij de aannemer/afnemer. Hetgeen in het voorbeeld aan de orde was. De aannemer betaalt dan de BTW een keer extra. Een keer op de factuur aan de onderaannemer, die hij vervolgens terugvraagt op zijn belastingaangifte. Maar vervolgens nog een keer als naheffing aan de belastingdienst.

Is dit dan te voorkomen?

De aannemer/opdrachtgever moet weten hoe de verleggingsregeling in elkaar steekt. En dat deze in beginsel verplicht is. Hij moet in ieder geval alert zijn op de facturen die hij van de onderaannemers krijgt. En als de factuur niet juist is, vragen voor een nieuwe juiste factuur.

Bij twijfel: raadpleeg jouw adviseur!

De belastingdienst kan de BTW niet naheffen als de opdrachtgever voldoende zorgvuldigheid in acht heeft genomen. Dat kan alleen maar in de gevallen dat hij niet kon weten dat de verleggingsregeling van toepassing was. Bijvoorbeeld omdat de omschrijving op de factuur niet in overeenstemming is met de werkzaamheden.

In de praktijk zie je vaak dat het niet zo nauw wordt genomen met verzoeken voor een nieuwe factuur. Gefactureerde BTW kun je als ondernemer gewoon aftrekken, zo redeneert men. Totdat het fout gaat. En dan wordt de adviseur gebeld. Maar dan is er waarschijnlijk geen redden meer aan. Zoals ook in de bovenstaande casus.

Twijfel jij of je de verleggingsregeling moet toepassen?

Of heb je het idee dat de factuur die je ontvangt niet juist is? Neem dan contact op met een adviseur. Dit kan jou veel geld en zorgen besparen. Ik nodig je uit om jouw dilemma aan mij voor te leggen.

Comments are closed.