12 juli 2016
financieel weerbaar cc2day

Omgaan met cash in je onderneming

Ben jij financieel weerbaar tegen onverwachte omstandigheden? Ondernemen vergt niet alleen inzet van arbeid, maar ook van geld, de zogenaamde liquide middelen. Zo heb je voor investeringen en inkopen geld nodig. Maar er is sprake van een verschil tussen je […]