Bottom-up je ondernemersplan

De bepaling van de brutowinst en omzet van uit je prive-situatie

Voor velen is het lastigste aan een ondernemersplan het opstellen van de begroting of prognose. Je kunt veel schrijven over je idee, de markt of je concurrentie. Maar hoe bepaal je je bruto-winst of omzet ?

Mensen beginnen vaak aan de top. Hoeveel omzet ga ik maken en welke kosten hebben daarmee te maken? Maar is dat wel de juiste manier ?

Maak onderscheid in vaste en variabele kosten

Als je begint met de kosten dan moet je onderscheid maken tussen vaste en variabele kosten. Ook wel indirecte en directe kosten genoemd.
Vaste kosten zijn kosten die niet afhankelijk zijn van de omzet. Of je nu 1000 euro aan omzet hebt of 100.000 euro, de kosten zijn er en wijzigen niet veel. Denk aan huur, telefoon, energiekosten, verzekeringen, accountant.
Variabele kosten zijn afhankelijk van de omzet . Ze wijzigen als de omzet wijzigt. Bijvoorbeeld de artikelen die je inkoopt om te verkopen, en een stukje werk dat je uitbesteed aan andere ondernemers.

Investeringen

Ook zul je waarschijnlijk investeringen doen, die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van je onderneming. Denk aan computers, bedrijfsbus, verbouwing. Die investeringen ga je afschrijven over een aantal jaar. Doorgaans is dit 5 jaar, langer kan ook. Het is immers niet dat je het bedrag van bijvoorbeeld de aanschaf van een auto in een keer afschrijft.

Kosten

De variabele kosten zijn, zoals reeds vermeld, afhankelijk van de omzet.
De vaste kosten zijn niet (weinig) afhankelijk van de omzet. Probeer de vaste kosten zo goed mogelijk in te schatten.

Maak een onderverdeling van kosten in rubrieken

Te denken aan:
– personeel
– afschrijving
– huisvesting
– kantoor- en administratie
– Vervoerskosten
– verkoopkosten
– financieringskosten
– algemene kosten (verzekering, contributies, etc)

Brutomarge

Belangrijk is om te bepalen hoeveel marge je op producten maakt die je verkoopt. Dat kunnen fysieke producten zijn maar kan ook dienstverlening zijn. Om het eenvoudig te houden gaan we uit van een fysiek artikel. Stel dat de inkoop van een artikel € 50 is en de verkoop van het artikel is € 100. Dan is er een winst van € 50 op het artikel.
Als die winst wordt afgezet tegen de omzet heb je een brutowinst in procenten van 50%.

Prive-uitgaven

Het zal je misschien verbazen, maar de haalbaarheid van je op te starten onderneming, begint bij jou en wat jij maandelijks nodig hebt om je vaste lasten en levensonderhoud te kunnen betalen. Wij kijken dus bijvoorbeeld eerst naar je privé-situatie. Die is vaak een wezenlijk onderdeel van het kunnen slagen van je onderneming. Als je van je prive-uitgaven uitgaat daar de verwachten kosten bij optelt, heb je al zicht op hoeveel bruto-winst of zelfs  omzet moet maken. En dan kun je je de vraag stellen of dat reëel is.

Hoe bepaal je de omzet ?

Misschien heb je al marktonderzoek gedaan, of je baseert je op gegevens van collega’s of je eigen ervaring, en is er een redelijk beeld van de omzet. Maar als dat niet het geval is. Hoe pak je het dan aan?

Bottom-up benadering:

Als je een ondernemersplan financieel gaat onderbouwen, moet je zicht hebben op je privé-uitgaven. Dat zijn de vaste lasten en het levensonderhoud. Je kunt uitgaan van je prive-uitgaven die je nu hebt, of die prive-uitgaven die je minimaal nodig hebt.
Uitgangspunt is dus de prive-uitgaven. Daar zet je je vaste kosten die je begroot hebt boven op.  Dan heb je de bruto winst te pakken. En als je je brutowinstpercentage weet (zie hierboven), kun je naar de omzet terugrekenen.

Schematisch ziet er dat in een voorbeeld als volgt uit.
(Bedragen per jaar exclusief omzetbelasting)

Prive-uitgaven (stel) € 25.000

Vaste kosten:

 • Huisvesting
  € 12.000
 • Kantoor- en administratie
  € 3.000
 • Verkoopkosten
  € 2.000
 • Vervoerskosten
  € 5.000
 • Algemene kosten
  € 1.000
 • Financieringskosten
  € 2.000

Totale kosten € 25.000

Subtotaal (kosten +prive-uitgaven) € 50.000.

Stel dat de bruto-marge 50% van je omzet bedraagt, dan is de omzet 100% en dus € 100.000

De minimale omzet resulteert dus uit de prive-uitgaven. Of deze omzet daadwerkelijk gerealiseerd kan worden is natuurlijk de vraag. Maar het is wel een norm als je je prive-uitgaven wilt blijven bekostigen.

figure_building_plan_from_blocks

Grip op de prive-uitgaven

Ondernemers, zowel starters als actieve ondernemers willen graag controle over hun bedrijfsuitgaven. Maar controle op prive-uitgaven is van net zo’n groot belang.
Dit kun je doen door:

 • onderscheid maken in vaste prive-uitgaven (energiekosten, hypotheek, huur, verzekeringen, auto etc.) en levensonderhoud (boodschappen, kleding, ontspanning),
 • Belastingen (inkomstenbelasting en premie zorgverzekeringswet),
 • een aparte bankrekening voor prive-uitgaven te hebben (scheiden van zakelijk en privé),
 • maandelijks een vast bedrag van uit de zakelijke bank naar de prive bank over te maken.

In feite geldt bovenstaand niet alleen voor starters met hun ondernemersplan, maar ook voor actieve ondernemers.

Advies nodig?

Als je hierover advies of ondersteuning wilt, neem gerust contact op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.