Benut je subsidie-mogelijkheden.

Investeren in productiemiddelen en/of faciliteiten is goed en vaak noodzakelijk. Maar er is wel geld voor nodig. Het kan uit eigen middelen worden betaald, maar ook worden gefinancierd door externe partijen. Het is helemaal mooi als er ook een subsidie voor kan worden aangesproken.

De overheid financiert graag aan bepaalde investeringen mee. Maak er dan ook gebruik van.

Welke soorten subsidies ?

De subsidiemogelijkheden zijn zeer divers. En de hierboven genoemde zijn slechts een kleine verzameling van subsidies. De subsidies veranderen regelmatig, en dus is de looptijd vaak beperkt. De overheid bepaalt ook nog eens voor welke gebieden en sectoren de subsidie verstrekt wordt. Men kan denken aan :

- Innovatie:

Stimuleringssubsidies voor het ontwikkelen van een nieuw innovatief product. Dit zijn de zogenaamde S&O subsidies. Omdat er in het ontwikkelen van een nieuw product veel tijd en dus uren gaan zitten, zien deze subsidies op de loonkosten. De subsidie wordt verrekend met de loonbelasting, en/of door middel van een extra belastingaftrek.

- Milieu:

Subsidies voor milieu-investeringen. Deze subsidies zien op het stimuleren van duurzame en “groene” energie. Onder andere door inzet energiezuinige bronnen. De subsidie wordt meestal verstrekt in de vorm van een extra belasting-aftrek (EIA).

- Borgstellingskrediet:

In dit geval staat de overheid borg bij het verstrekken van kredieten aan het MKB. Dit wordt misschien niet direct als een subsidie gezien, maar het kan een kredietverstrekker makkelijker over de streep trekken bij een investering. En vaak kan dit schelen in de rentelast die de kredietverstrekker berekend.

- Kennisvouchers:

De overheid verstrekt kennisvouchers in de vorm van een te besteden bedrag voor extra hulp bij innovatie, productieprocessen etc. Men kan hiermee kennis die men zelf niet heeft extern inhuren.

Wij zijn graag bereid om in het woud van subsidies je te ondersteunen bij het uitzoeken en aanvragen er van.

Laat de subsidies niet liggen. Ze zijn ervoor om je te helpen.

[vc_column][vc_btn title="Advies nodig? Klik hier. Wij helpen je graag verder. " size="lg" link="url:http%3A%2F%2Fwww.cc2day.nl%2Fcontact-company-in-control-today%2F|||"][/vc_column]