Legal Entity Identifier vanaf 2018 verplicht

De Legal Entity Identifier (LEI) is een wereldwijd unieke code waarmee partijen op financiële markten geïdentificeerd kunnen worden. Dit helpt om financiële risico’s beter te beheersen omdat toezichthouders mogelijke systeemrisico’s en marktmisbruik eenvoudig en tijdig kunnen herkennen. De LEI moet gebruikt worden om betrokken partijen te identificeren bij een financiële transactie.

Mogelijk dient u vanaf 2018 over een LEI te beschikken. Het kan zijn dat uw

Wie moet beschikken over een LEI?

De volgende partijen moeten nu of in de toekomst over een LEI beschikken:

  • beleggingsondernemingen
  • exploitanten van handelsplatformen
  • goedgekeurde rapporteringsmechanismen
  • uitgevende instellingen
  • partijen bij een derivatencontract die een onderneming zijn
  • klanten van beleggingsondernemingen en banken, die een juridische entiteit zijn en in aanmerking komen voor een LEI, (bijvoorbeeld ondernemingen of rechtspersonen, stichtingen, kerkgenootschappen, eenmanszaken of zelfstandigen zonder personeel), wanneer zij financiële instrumenten (bijvoorbeeld aandelen, obligaties, futures of opties) kopen of verkopen of verkrijgen.

Het verlengen van de LEI is verplicht voor de ondernemingen die zelf een rapportageverplichting hebben. Dit betreft beleggingsondernemingen, exploitanten van handelsplatformen, goedgekeurde rapporteringsmechanismen en partijen bij een derivatencontract die een onderneming zijn.

Hoe kunt u een LEI aanvragen?

Een LEI kunt u aanvragen via de website van de Kamer van Koophandel (KvK). Het is bij de KvK alleen mogelijk een LEI aan te vragen voor organisaties die in het Handelsregister staan ingeschreven.  De pagina om de LEI aan te vragen vindt u hier De Lie leidt tot extra kosten bij aanvang en daarnaast nog een jaarlijks bedrag voor continuatie.

Waarvoor is een LEI nodig?

In de volgende situaties is/wordt het verplicht om een LEI te vermelden bij rapportages:

  1. Onder de EMIR verordening moet iedere onderneming, die een derivatencontract afsluit of open heeft staan, de details van deze transactie rapporteren aan een Trade Repository. Daarbij dient zij dan de LEI te gebruiken in de rapportage.
  2. Met de introductie van MiFID II moeten beleggingsondernemingen en exploitanten van handelsplatformen de LEI vermelden van de betrokken juridische entiteiten bij een financiële transactie, en hierover rapporteren aan de AFM. Daarnaast moeten handelsplatformen de LEI van de uitgevende instelling meesturen met de Instrumenten Referentie Data die zij aan de AFM sturen.

Slot

De verwachting is dat bij elke nieuwe wet- en regelgeving, waaronder bijvoorbeeld SFTR, de LEI verplicht is voor de identificatie van betrokken juridische entiteiten als er rapportageverplichting geldt.

Beleggen in de b.v. is een van de mogelijkheden voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening. Wil je meer weten over het opbouwen van oudedagsvoorzieningen, dan verwijzen wij jou graag door naar een eerder artikel van ons hierover.

Aanvullende informatie kunt u ook vinden bij Binck via deze link.

Bron: AFM