Nieuw in 2018: jeugdLIV

Als u jonge werknemers in dienst heeft, dan kunt u vanaf 1 januari 2018 mogelijk aanspraak maken op een loonkostenvoordeel. Wanneer heeft u hier recht op? Wat moet u doen om deze tegemoetkoming te krijgen?

Met ingang van 1 januari 2018 heeft u mogelijk recht op een loonkostenvoordeel: het jeugdLIV (lage-inkomensvoordeel). Als u jonge werknemers in dienst heeft, dan kunt u hier mogelijk aanspraak op maken. Deze nieuwe regeling wordt ingevoerd om u te compenseren voor de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon voor werknemers van 18 – 21 jaar per 1 juli 2017 en het feit dat per die datum het wettelijk minimumloon geldt voor werknemers vanaf 22 jaar (dat was 23 jaar).

Wanneer heeft u daar recht op?

U heeft recht op het jeugdLIV voor elke werknemer die u in dienst heeft en die voldoet aan drie voorwaarden:

  • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijk minimumjeugdloon voor zijn leeftijd. De precieze bedragen moeten nog worden vastgesteld.
  • Op 31 december 2017 is de werknemer 18, 19, 20 of 21 jaar.

Gemiddeld uurloon

Het gemiddelde uurloon is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van een jaar (kolom 8 van de loonstaat) gedeeld door het aantal verloonde uren. Het is mogelijk om voor dezelfde werknemer een loonkostenvoordeel (bijvoorbeeld omdat deze arbeidsgehandicapt is) te claimen en tegelijkertijd ook in aanmerking te komen voor het jeugdLIV.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De hoogte van het jeugdLIV hangt af van de leeftijd van de betreffende werknemer en het aantal verloonde uren.

Leeftijd op 31.12.2017 JeugdLIV per verloond uur Maximale bedrag per werknemer
18 € 0,23 € 478,40
19 € 0,28 € 582,40
20 € 1,02 € 2.121,60
21 € 1,58 € 3.286,40

Het jeugdLIV over 2018 is hoger dan in 2019 als compensatie voor de gestegen loonkosten in de tweede helft van 2017.

Wat moet u doen?

U hoeft niets extra te doen om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming. Als u gewoon goede loonaangiftes indient in 2018, dan is dat voldoende. Het invullen van het aantal verloonde uren is daarbij belangrijk. Een aparte aanvraag is niet vereist. Het UWV beoordeelt aan de hand van de loonaangiftes of u in aanmerking komt.

Hoe ontvangt u de tegemoetkoming?

U ontvangt de tegemoetkoming pas in 2019. U krijgt voor 15 maart 2019 een voorlopige berekening van het jeugdLIV waarop u recht heeft. Tot 1 mei 2019 kunt u nog correcties indienen over 2018. Die worden dan nog verwerkt in de definitieve berekening van het jeugdLIV dat u uiterlijk 1 augustus 2019 ontvangt. De uitbetaling vindt dan vervolgens uiterlijk 12 september 2019 plaats.

Slot

Wilt u weten wat wij voor u op personeelsgebied kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Bron
Fiscaal & Meer.