Energiezuinig investeren?

Als ondernemer ontkom je er niet aan om tijdig te investeren. Bij een investering kom je voor verschillende keuzes te staan en zul je ook je prioriteiten moeten tellen. Energieverbruik is vaak een belangrijke maatstaf. Stel dat u in 2018 wilt investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Dat kan u naast de investeringsaftrek fiscaal meer voordeel opleveren dan u in eerste instantie zou vermoeden. Hoe werkt de Energie-investeringsaftrek?

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunt u naast de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek KIA, in 2018, 54,5% van de investeringskosten extra aftrekken van het fiscale resultaatHoe. Hiervoor moet uw investering wel op de Energielijst staan. Hiervoor dient u de Energielijst 2018 te raadplegen. Komt een investering naast de EIA ook in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA)? Dan moet u kiezen voor een van de twee regelingen. Indien mogelijk kunt ook overwegen om de investering te splitsen in zowel een EIA-deel als een MIA-deel.

Wanneer vraagt u EIA aan?

Het antwoord is afhankelijk van de vraag of het aanschafkosten betreft of voortbrengingskosten.

Bij aanschafkosten
Voor aanschafkosten geldt dat de aanvraag binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting ingediend moet zijn. Het aangaan van een investeringsverplichting is het moment dat u een goedkeuring of een akkoordverklaring geeft. Denk hierbij aan de datum van een opdrachtbevestiging. Meld uw investering binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting. Anders voldoet u niet aan de voorwaarden!

Bij voortbrengingskosten
Bij voortbrengingskosten worden er op meerdere momenten investeringen gedaan. Hierbij dient iedere investering afzonderlijk te worden gemeld. De aanvraag moet ingediend zijn binnen drie maanden na het eind van het kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten maakt (betaling is verricht). Worden de voortbrengingskosten in hetzelfde kalenderkwartaal gemaakt als waarin u het bedrijfsmiddel in gebruik neemt? Dan geldt dat u de kosten moet melden binnen drie maanden na ingebruikname.

Wanneer kan ik de EIA in mijn aangifte claimen?

U kunt de EIA pas claimen als deze hebt aangevraagd en als u de EIA-verklaring hebt ontvangen. Hebt u het bedrijfsmiddel in 2018 in gebruik genomen en alle kosten in 2018 betaald dan verwerkt u de EIA in de aangifte inkomstenbelasting van 2018.

Verricht u in 2018 wel de investering, maar is het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik genomen? Dan komt in de aangifte inkomstenbelasting alleen het betaalde bedrag in het jaar van investeren in aanmerking en verwerkt u de restbetalingen in het jaar van betaling.  Houdt er wel rekening mee dat de EIA niet later mag worden toegepast dan het kalenderjaar waarin de investering in gebruik is genomen.

Waar kan ik de EIA aanvragen

De aanvraag moet worden ingediend via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html
De energielijst vindt u hier en de millieulijst vindt u hier.

Indien gewenst kunnen wij u ondersteunen bij de aanvraag.

Jeroen Goedbloed

publicatiedatum 6 maart 2018.