De aflosboete

Van de huidige rente op de spaarrekeningen krijg je tranen in de ogen. Terwijl je over het vermogen ook nog belasting moet betalen. Is aflossen van je hypotheek dan een optie ? Wat levert het op?

Hillen-regeling

Over je eigen woning ben je in de inkomstenbelasting een bijtelling verschuldigd. Dit is het zogenaamde eigenwoning forfait. Over deze bijtelling ben je belasting verschuldigd. Echter de hypotheekrente voor je eigen woning mag je hier weer van aftrekken.
In 2005 is op initiatief van kamerlid Hillen een maatregel in de wet inkomstenbelasting opgenomen. Deze houdt in dat als je weinig of geen hypotheekrenteaftrek hebt, je enkel een bijtelling zou hebben. In dit geval houdt deze wet “Hillen” in dat er een aftrek is voor het positieve verschil tussen de bijtelling eigen woning en de aftrekbare rente en kosten. Per saldo is de bijtelling dan nihil.

Doel van deze regeling voor de toenmalige regering was om de eigen woning bezitters te stimuleren om de lening op de eigen woning af te bouwen.

Afschaffen van de wet Hillen

Het kabinet heeft in haar regeringsplannen aangegeven, dat deze wet inmiddels voldoende effect heeft gehad, en dat zij voornemens is om deze regeling af te schaffen. Ook omdat voor eigen woning-leningen afgesloten na 2013 een aflossingseis geldt, wil de rente aftrekbaar zijn.
Dit voorstel van de regering staat ook bekend als “de aflosboete” vanwege het onrechtvaardig gevoel dat je bij het afschaffen van de regeling krijgt. Eerst wordt gestimuleerd om af te lossen, en vervolgens wordt de regeling geschrapt zodat diegenen die afgelost hebben op hun eigen woning leningen weer een bijtelling van de eigen woning krijgen. Tot zover onze rechtszekerheid. Voor de politieke partij 50+ was het zelfs aanleiding om er een referendum over te willen houden.

Hoe dan ook, het druist in tegen het rechtsgevoel van de Nederlander.

Afbouw van de regeling

Om het effect van de afschaffing minder te laten voelen wordt de afschaffing verdeeld over 30 jaar, ingaande 1 januari 2019. De aftrekpost wordt jaarlijks met 3 1/3% verlaagd. Het zal dus niet zo heel veel vaart lopen.  Pas op 1 januari 2048 zal de regeling helemaal vervallen zijn.

Het effect op het rechtsgevoel lijkt daarmee groter te zijn dan de gevolgen van de intrekking zelf.

Maurice Pörteners

publicatiedatum 5 maart 2018.