BTW Zonnepanelen als particulier alsnog terugvragen.

In het verleden heeft de fiscus de aftrek van btw op een investering in zonnepanelen vaak geweigerd vanwege termijnoverschrijding. Het Hof Den Bosch oordeelde dat die handelwijze van de fiscus niet door de beugel kan.

Btw-ondernemer

Steeds meer particulieren investeren in zonnepanelen. Vaak gebruikt de particulier maar een klein deel van de opgewekte stroom zelf en wordt het resterende deel van de stroom aan het energienet geleverd. Particulieren die dat doen, zijn daardoor aan te merken als energieleverancier. Dit betekent dat zij ondernemer zijn voor de btw en btw op hun investering kunnen terugvragen. Hiervoor moet een particulier zich aanmelden als btw-ondernemer bij de Belastingdienst.

Aangifte

Vervolgens moet er een btw-aangifte worden ingediend in het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Voor de btw die verschuldigd is, mag de zonnepaneeleigenaar uitgaan van een forfaitair rendement dat afhankelijk is van het opwekvermogen van de zonnepanelen. Op de site van de Belastingdienst is een tabel gepubliceerd (zie volgende stap)waarin is aangegeven welk forfait als verschuldigde btw moet worden aangegeven. Dit forfait moet in zijn geheel worden vermeld bij vraag 1a van de btw-aangifte, ook als de zonnepanelen pas in de laatste maanden van het jaar zijn aangeschaft. Bij vraag 5b van de btw-aangifte wordt vervolgens de door de zonnepaneeleigenaar op de zonnepanelen betaalde btw aangegeven. Per saldo zal de zonnepaneeleigenaar een bedrag aan btw terugkrijgen van de Belastingdienst. Vervolgens vraagt de zonnepaneeleigenaar voor de volgende jaren ‘ontheffing van administratieve verplichtingen’ aan als het te betalen btw-bedrag jaarlijks niet meer dan € 1.345 bedraagt.

Termijn

In het verleden wees de Belastingdienst een verzoek om teruggaaf btw vaak af omdat dit te laat werd gedaan. Dat wil zeggen niet binnen de termijn van drie maanden na het kwartaal waarin de investering was gedaan. Vaak betrof het particulieren die zich na het Fuchs-arrest als btw-ondernemer hadden aangemeld en pas daarna de btw op investeringen in eerdere jaren terugvroegen.

Op grond van een recente uitspraak van het Hof Den Bosch van 6 juli 2017 (ecli:nl:ghshe:2017:3070)kan de btw op investeringen in zonnepanelen die zijn gedaan in de jaren 2012 tot en met 2017 wel worden teruggevraagd. Ook als een eerdere aanvraag is afgewezen. De zaak betrof een particulier die op 6 juni 2013 zonnepanelen had laten installeren en direct energie ging leveren aan de energiemaatschappij. In 2014 heeft hij zich bij de Belastingdienst gemeld als btw-ondernemer. De Belastingdienst wees het verzoek om teruggaaf af omdat het niet binnen de termijn was gedaan. Het hof ging niet akkoord met deze werkwijze van de Belastingdienst. Volgens het hof had de zonnepaneeleigenaar hoe dan ook recht op teruggave van btw en kon de Belastingdienst niet stellen dat de btw binnen drie maanden na het kwartaal waarin er geïnvesteerd werd, moest worden teruggevraagd.

Alsnog terugvragen

Werd de btw u in het verleden geweigerd? De uitspraak van het Hof Den Bosch heeft tot gevolg dat ook particulieren die in de jaren 2012 of later in zonnepanelen hebben geïnvesteerd en de btw nog niet hebben teruggevraagd, dit in 2017 alsnog kunnen doen. Ga daarom na of er in de jaren 2012 tot en met nu zonnepanelen zijn aangeschaft en zorg voor een aanmelding als btw-ondernemer bij de Belastingdienst. Dit gebeurt via het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ dat te vinden is op de website van de Belastingdienst.

Voorwaarden

Wil een particulier btw op de investering in zonnepanelen terugvragen, dan is het volgende van belang:

  • Er wordt stroom geleverd aan het energienet.
  • De particulier heeft zich als btw-ondernemer bij de Belastingdienst aangemeld.
  • Geef in de btw-aangifte het forfait aan en vraag btw terug over het tijdvak waarin de investering is gedaan.

Ontheffing administratieve verplichtingen

Vanaf het moment dat de particulier als btw-ondernemer is aangemeld, is hij verplicht periodiek btw-aangifte te doen. Let daarom op dat er voor de volgende jaren ontheffing van administratieve verplichtingen wordt aangevraagd, zodat er de volgende jaren geen btw-aangiften hoeven te worden ingediend. Dit scheelt in de administratieve lasten (Bron: Fiscaal en Meer)

Company in Control today helpt je  graag met de verwerking van de administratie en de omzetbelasting. Tevens ondersteunen wij je in  de correspondentie met de Belastingdienst. Wil jij weten wat Company in Control today nog meer voor je kan betekenen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder.