De overheid besluit niet meer op winst en inkomen te belasten. Wat dan?

De micro-onderneming: is minder verslaglegging wel beter?

De vraagstelling lijkt ver gezocht. Sterker nog, het zal nooit gebeuren. En toch zou ik iedere ondernemer in het midden en kleinbedrijf juist deze vraag willen stellen.

Ben jij als ondernemer nog wel geïnteresseerd in je jaarrekening?

Vanaf 1 november 2015 kennen wij namelijk de zogenaamde micro-onderneming. Door een ingrijpende aanpassing in het Burgerlijk Wetboek hebben deze ondernemingen minimale verplichtingen voor hun jaarrekening. Maar is dit wel een goed signaal?

Ben jij een micro-ondernemer?

Om aangemerkt te kunnen worden als micro-ondernemer moet je aan de volgende voorwaarden voldoen (artikel 395a lid 1 BW Boek 2):

  • de waarde van de activa, op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, bedraagt niet meer dan € 350.000;
  • de netto-omzet bedraagt niet meer dan € 700.000 per boekjaar;
  • gemiddeld minder dan 10 werknemers over het boekjaar.

De jaarrekening lijkt haar toegevoegde waarde voor het midden en klein bedrijf te verliezen, aangezien het merendeel van deze ondernemers/ondernemingen onder bovenstaande criteria vallen. Waarom zou je dan nog een jaarrekening laten samenstellen?

jaarrekening

Is een jaarrekening wel nodig?

Jaarrekening niet nodig bij micro-onderneming

Als micro-onderneming hoef je geen toelichting meer te geven bij de jaarrekening. Daarnaast komen de Overige Gegevens in je verslaggeving te vervallen. De jaarrekening wordt daarmee teruggebracht naar twee A4-tjes. Het sluit aan bij de langgekoesterde wens van de politiek om te zorgen voor een administratieve lastenverlichting voor de MKB-ondernemer.

Maar maakt de politiek en de wetgever de ondernemer niet blij met een dode mus? Kennelijk is het volgens de politiek genoeg om slechts 1x per jaar je cijfers te produceren en te beoordelen. Daarna kun je ze aan de kant leggen. Vanuit deze optiek wordt de jaarrekening gezien als een last. Terwijl de overheid juist streeft naar een lastenverlichting!

 

Wil jij eigenlijk nog wel een jaarrekening?

Een summiere jaarrekening is alleen geschikt als de gebruikers van de jaarrekening de ondernemer en de Belastingdienst zijn. Is er sprake van een financiering door een externe partij neemt de informatiebehoefte toe.

Het is dan niet verstandig om gebruik te maken van de vrijstellingen die aan de micro-onderneming worden geboden. Je moet je ook afvragen of je jezelf als ondernemer niet te kort doet. Want jij bent ook gebruiker van je eigen verslaggeving. Het is daarom belangrijk wat jij zelf wilt.

Stuur jij op gevoel of op cijfers?

Ondernemen is en blijft voor velen een gevoelskwestie; het herkennen van kansen en daarop inspelen. Toch kan ik het niet vaak genoeg benadrukken, dat het ook belangrijk is om te weten waar jij als ondernemer financieel staat en, misschien nog wel veel belangrijker, welke richting je op wilt.

De wetgever ontheft de ondernemer niet van het voeren van een deugdelijke administratie. Men onderstreept hiermee het belang van de financiële administratie. Als ondernemer beschik je hierdoor over actuele cijfers. Deze cijfers bieden jou als ondernemer de kans om ontwikkelingen zichtbaar te maken en niet meer vanuit een onderbuikgevoel te moeten beslissen.

Daar hoort een goede verslaggeving bij. En die is onderdeel van de jaarrekening. Door juist te investeren in de periodiciteit van je verslaggeving, krijg je veel stuurinformatie tot je beschikking. En bij een goede administratie hoeft deze investering niet groot te zijn.

En goede administratie is de basis voor het sturen van jouw onderneming

administratie

Hulp nodig?

Investeer in je cijfers!

Zie jij als ondernemer het belang van een goede verslaggeving in, ben jij bij ons aan het juiste adres. Wij zorgen ervoor dat jij ‘in control’ bent en blijft. Laat je liever je gevoel spreken? Ook dan nodigen wij jou graag uit voor een vrijblijvend gesprek. Samen gaan wij dan kijken op welke manier jouw gevoel en cijfers elkaar kunnen versterken.

Comments are closed.