Energy Custom Made, de energietransitie volgens ECM-Groep

Voor een duurzame energietransitie

De energietransitie is op dit moment één van de meest actuele onderwerpen. Met het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland ambities onderstreept die moeten leiden tot meer duurzamere energie en ook meer energiebesparing. Stijgende energieprijzen en strengere milieunormen dwingen om gezamenlijk efficiënter om te gaan met energie of om alternatieve energie te produceren.

De overheid spreekt de ambitie uit, de markt gaat er mee aan de slag. En hoewel de ambitie nog vrij recent is, is de markt ten aanzien van die energietransitie toch al enkele jaren aan de gang en zijn er technologisch gezien ook al vele stappen gezet.

Die kennis en ambitie vind je ook terug bij Raymond Somers van Energy Custom Made (ECM-Groep).

Energie-advies in België en Limburg

Actief in beide Limburgen levert ECM Groep al sinds 2012 totaaloplossingen voor verduurzaming en energiebesparing. Niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande gebouwen begeleiden zij het gehele traject van advies tot concrete realisatie. En na realisatie ook de monitoring en mede dankzij een eigen storingsdienst ook het onderhoud. Door de strengere energiepresatie eisen die aan woningen worden gesteld, zal het aandeel hernieuwbare energiesystemen alleen maar toenemen.

Voor ECM Groep is hernieuwbare energie de norm.

IMG_3458 FOTO 5 kopie

Elk project is uniek en begint met een persoonlijk advies op maat. Tijdens dit bezoek bekijken we de persoonlijke wensen en behoeften maar natuurlijk ook huidige situatie en welke energiebesparende mogelijkheden toepasbaar zijn. Daarnaast kan men aan de hand van onze referentiewoning die volledig energieneutraal is opgebouwd zien hoe de verschillende systemen met elkaar verbonden zijn en (samen)werken.

Met de ondersteuning van ECM Groep raakt uw nieuwbouw of renovatieproject letterlijk in een duurzame stroomversnelling.

 

Voor iedere zakelijke of particuliere klant adviseren, leveren en installeren wij de technische installaties die volledig zijn afgestemd op de woon- of werksituatie. Volledig functioneel en passend binnen het budget.

Company in Control today

Ondernemerschap en aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen gaan vandaag hand in hand en vergt een proactieve en duurzame houding van een adviseur. Diezelfde duurzame houding vinden wij terug in onze samenwerking met Company in Control today. Niet alleen dragen zij zorg voor een efficiënte en transparante administratieve ondersteuning.

Dankzij de kennis en expertise op het gebied van subsidies en fiscale regelingen weten onze klanten nog beter wat de mogelijkheden zijn.

Die ondersteuning zie je ook terug in het signaleren van zaken die beter kunnen. Dat doen zij gevraagd en ongevraagd. Want juist op die terreinen waar je zelf niet aan denkt, wil jij scherp worden gehouden.

Wie zijn wij?

Als Company in Control ondersteunen wij ECM Groep in hun ambitie. Wil jij net als ECM ook ondersteund worden met een actieve aanpak en verder bouwen op de juiste fundamenten? Dan is Company in Control today ook voor jou de juiste partij. Abonneer je op onze nieuwsbrief of neem contact op en maak kennis.

proef 2017-10-13 010 grafitti

Comments are closed.