Afschaffing dividendbelasting en inkomstenbelasting BOX 2

klankbord ondernemers

Zie ons als klankbord en vertrouwenspersoon.

Hoeft er na de afschaffing van de dividendbelasting geen belasting meer betaald te worden over een dividenduitkering?

Iemand heeft een aanmerkelijk belang als hij/zij (eventueel samen met de fiscale partner) een belang van 5% of meer in een vennootschap heeft.

Een vennootschap keert dividend uit aan een DGA (directeur-grootaandeelhouder) in privé. Over die uitkering is 25% inkomstenbelasting/aanmerkelijkbelang heffing verschuldigd. Volgens de huidige regels moet er eerst 15% door de vennootschap worden afgedragen en vervolgens nog eens 10% door de DGA in privé.

 

Dividendbelasting als voorheffing op de inkomstenbelasting

Vennootschappen doen regelmatig dividenduitkeringen aan aandeelhouders. In de wet is geregeld dat er over winstuitkeringen een dividendbelasting van 15% is verschuldigd. De ontvangende aandeelhouder moet over de dividenduitkering belasting betalen. Omdat al door de uitkerende vennootschap al belasting is ingehouden, mag deze belasting, als voorheffing, worden verrekend op de te betalen belasting.

 

Belastingvrijstelling in box 2 belasting?

Het is een misverstand om te denken dat door de afschaffing van de dividendbelasting geen inkomstenbelasting meer betaald hoeft te worden. Het zijn 2 verschillende belastingen. De inkomstenbelasting over box 2 heffing zal blijven. En na de afschaffing van de dividendbelasting zal meteen de volledige belastingdruk in de inkomstenbelasting gevoeld worden.

Daarnaast wil de regering de inkomstenbelasting in box 2 de komende jaren zelfs gaan verhogen. Voor 2020 naar 27,3% en voor 2021 28,5%.
Dividenduitkeringen zullen daardoor alleen maar duurder worden in inkomstenbelastingen.

 

Zijn er voordelen?

De gedachte voor de afschaffing van de dividendbelasting is dat het Nederlandse belastingregime aantrekkelijker wordt voor buitenlandse bedrijven om zich hier te vestigen.
Daar heeft de Nederlandse belastingbetaler natuurlijk niet veel aan. Het heeft voor vennootschappen die dividend willen uitkeren het voordeel dat er geen aangiften dividendbelasting meer hoeven te worden gedaan. Dat scheelt in administratieve rompslomp en dus geld.

 

Aandachtspunten

Er zal in verband met de verhoging van het aanmerkelijkbelangtarief een nieuw kantelpunt komen wanneer een BV fiscaal interessant is. Hierover willen wij u graag informeren in een volgend artikel. Wij willen u echter graag over de afschaffing dividendbelasting verder informeren in een persoonlijk gesprek.

Maurice Pörteners RB, 24 oktober 2017

Comments are closed.